ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Âşık-Ozan, Halk/Kalem Şairi, Zakir Değerlendirme Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICILARININ TESPİT VE KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE

Âşık-Ozan, Halk/Kalem Şairi, Zakir

Değerlendirme Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları

A-   Başvuru belgeleri*:
1.Müracaat Formu
2.Bilgi Formu
3.İzin Beyanı
4.Fotoğraf (2 Adet, fotoğrafların arkasına ad ve soy ad yazılması gerekmektedir, fotokopi kabul edilmez.)
5.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
6.Adli Sicil Belgesi (1 Adet)
7.Geleneksel halk şiiri türlerinden, her bir şiirinin altında imzası olacak biçimde kendisine ait on (10) adet şiir ( Zakir'ler için istenmemektedir.) 

Yukarıdaki istenilen belgeler haricinde gönderilen belge ve evraklar işleme ve değerlendirmeye alınmayacaktır. ( Kurs bitirme belgesi, sertifika vb)

 

B -  Değerlendirme Şartları**:

-          Âşık-Ozan ve Zakirler kurul tarihinde icra ettiği enstrümanını yanında getirmekle yükümlüdür.

 *Başvuru belgelerinde eksiklik görülenler Kurula çağırılmaz, bilgi ve belgeleri iade edilir.

     **Değerlendirme sırasında değerlendirme şartlarını yerine getirmeyen başvuru sahipleri değerlendirilmez.

 

Müracaat Formu, Bilgi Formu ve İzin Beyanı Formu için tıklayınız


Başvuru Adresi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Emek-ANKARA