ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turist Rehberliği

22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu için tıklayınız...

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği için tıklayınız...

Turist Rehberliği Hizmetinde COVID-19 Pandemi sürecinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Genelge (2020/11)  tıklayınız...


6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince;