ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turist Rehberliği

22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu için tıklayınız...

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği için tıklayınız...

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince;

- Turist Rehberliği Mesleğe Kabul Sınavları,

- Sertifika Programları,

- Yabancı dil sınavları,

- Uygulama gezileri,

Bakanlığın denetim ve gözetiminde Turist Rehberleri Birliklerince düzenlenmektedir.