ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim

+90 (312) 470 8000

İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara/TÜRKİYE

Okan İBİŞ
Genel Müdür

Tel: (+90 312) 470 77 00
         (+90 312) 470 77 01
Santral: (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 05
Faks: (+90 312) 212 28 77

Nevzat VURAL
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 470 77 19
Santral: (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 19
Faks: 
(+90 312) 212 83 90

Yahya COŞKUN
Genel Müdür Yardımcısı

Tel: (+90 312) 470 77 08
Santral : (+90 312) 470 80 00  Dahili:  77 08
Faks: 
(+90 312)

Vildan SATIK
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 470 77 21
Santral : (+90 312) 470 80 00  Dahili:  77 21
Faks:
 (+90 312) 212 33 20

Stratejik Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 09
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 09
Faks:
(+90 312) 221 48 37

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 15
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 15
Faks: (+90 312) 212 42 87

 

Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 78 05
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili: 78 05
Faks:
(+90 312) 213 96 63

 

Kültür-Turizm Uygulamaları ve Etkinlikleri Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 78 08
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili: 78 08
Faks:
(+90 312) 213 96 63

Turizm Eğitimi Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 23 
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili:  77 23
Faks:
(+90 312) 212 54 90

 

Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 13
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 13
Faks:
(+90 312) 215 48 37

 

Kültürel Etkinliklere Yapılan Yardımlar hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 78 35 - (+90 312) 470 78 36
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 78 37 - 78 38 - 78 39
Faks: (+90 312) 222 33 20 

 

Turist Rehberliği ile ilgili iş ve işlemler hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 78 89 - 90 - 21
Santral (+90 312) 470 80 00 Dahili: 78 89- 78 90 - 78 21
Faks: (+90 312) 212 54 90 


Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları tespit ve kayıt işlemleri hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 77 13
Santral (+90 312) 470 80 00 Dahili: 77 13
Faks:  

 

E-posta: arastirmaegitim@ktb.gov.tr adresi üzerinden, Genel Müdürlüğümüze yapılan bilgi taleplerine ilişkin başvuruların CİMER kanalı ile yapılması gerekmektedir.


Adres:

İsmet İnönü Bulvarı No: 32  Kat: 9 - 10
06100 Emek / ANKARA