ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim

+90 (312) 470 8000

İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara/TÜRKİYE

Selim TERZİ
Genel Müdür

Tel: (+90 312) 470 77 28 - 77 06
Santral: (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 28 - 77 06
Faks: (+90 312) 470 69 02

Vildan SATIK
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 470 77 22
Santral: (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 21
Faks: 
(+90 312) 470 69 03

Serkan Emir ERKMEN
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 470 77 20
Santral : (+90 312) 470 80 00  Dahili:  77 20
Faks:
 (+90 312) 470 69 09

Levent AYDIN
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 470 76 45
Santral : (+90 312) 470 80 00  Dahili:  76 46

Stratejik Planlama ve Koordinasyon Dairesi BaşkanıE-Posta : aegmstrateji@ktb.gov.trTel: (+90 312) 470 78 45
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 18
Faks:
(+90 312) 470 69 06

Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Dairesi Başkanı
E-Posta : sokum@ktb.gov.trTel: (+90 312) 470 78 45
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 18
Faks:
(+90 312) 470 69 08

 

Turizm Eğitimi ve Etkinlikler Dairesi BaşkanıE-Posta : teedb@ktb.gov.tr
Tel: (+90 312) 470 78 45
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili:  77 18
Faks:
(+90 312) 470 69 10


Turist Rehberliği Dairesi Başkanı
E-Posta : turistrehberligi@ktb.gov.trTel: (+90 312) 470 78 45
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili:77 18
Faks:
(+90 312) 470 69 10

 

Halk Kültürü Dairesi Başkanı
E-Posta : halkkulturu@ktb.gov.trTel:
(+90 312) 470 77 09
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili:77 10
Faks:
(+90 312) 470 69 09 

 

Kültürel Etkinliklere Yapılan Yardımlar hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 77 52
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 78 38 - 78 39 - 7844
Faks: (+90 312) 470 69 12

Personel Hareketleri ile ilgili bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 78 42
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 78 42
Faks: (+90 312) 470 69 13

 

Turist Rehberliği ile ilgili iş ve işlemler hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 78 36 - 89 - 90 - 21
Santral (+90 312) 470 80 00 Dahili: 78 36 - 78 89- 78 90 - 78 21
Faks: (+90 312) 470 69 10


Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları tespit ve kayıt işlemleri hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 77 40
Santral (+90 312) 470 80 00 Dahili: 
Faks:  (+90 312) 470 69 09  

 

E-posta: arastirmaegitim@ktb.gov.tr adresi üzerinden, Genel Müdürlüğümüze yapılan bilgi taleplerine ilişkin başvuruların CİMER kanalı ile yapılması gerekmektedir.


Adres:

İsmet İnönü Bulvarı No: 32  Kat: 9 - 10
06100 Emek / Çankaya / ANKARA