ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim

+90 (312) 470 8000

İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara/TÜRKİYE

Okan İBİŞ
Genel Müdür

Tel: (+90 312) 470 77 00
         (+90 312) 470 77 01
Santral: (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 05
Faks: (+90 312) 470 69 02

Nevzat VURAL
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 470 77 19
Santral: (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 19
Faks: 
(+90 312) 470 69 04

Vildan SATIK
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 470 77 21
Santral : (+90 312) 470 80 00  Dahili:  77 21
Faks:
 (+90 312) 470 69 03

Stratejik Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 09
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 09
Faks:
(+90 312) 470 69 06

 

Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 18
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 18
Faks:
(+90 312) 470 69 08

 

Turizm Eğitimi ve Etkinlikler Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 23 - 77 24
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili:  77 23 - 77 24
Faks:
(+90 312) 470 69 10


Turist Rehberliği Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 23 - 77 24
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili:  77 23 - 77 24
Faks:
(+90 312) 470 69 10

 

Halk Kültürü Dairesi Başkanı

Tel: (+90 312) 470 77 18
Santral(+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 18
Faks:
(+90 312) 470 69 09 

 

Kültürel Etkinliklere Yapılan Yardımlar hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 78 46
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili:  78 38 - 78 39 - 77 91 - 78 44
Faks: (+90 312) 470 69 12

Personel Hareketleri ile ilgili bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 78 45
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 78 45 - 78 42 - 78 43 - 78 26
Faks: (+90 312) 470 69 13

 

Turist Rehberliği ile ilgili iş ve işlemler hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 78 89 - 90 - 21  - 77 56
Santral (+90 312) 470 80 00 Dahili: 78 89- 78 90 - 78 21 - 7756
Faks: (+90 312) 470 69 10


Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları tespit ve kayıt işlemleri hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 77 18
Santral (+90 312) 470 80 00 Dahili: 77 18
Faks:  (+90 312) 470 69 09  

 

E-posta: arastirmaegitim@ktb.gov.tr adresi üzerinden, Genel Müdürlüğümüze yapılan bilgi taleplerine ilişkin başvuruların CİMER kanalı ile yapılması gerekmektedir.


Adres:

İsmet İnönü Bulvarı No: 32  Kat: 9 - 10
06100 Emek / Çankaya / ANKARA