ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Geleneksel Tiyatro Sanatı ve Sanatçıları Değerlendirme Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICILARININ TESPİT VE KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE

Geleneksel Tiyatro Sanatı ve Sanatçıları Değerlendirme Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları

A-   Başvuru belgeleri*:
1.Müracaat Formu
2. Bilgi Formu
3. İzin Beyanı
4. Fotoğraf (2 Adet, fotoğrafların arkasına adı ve soyadı yazılması gerekmektedir, fotokopi kabul edilmez.)
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
6.Adli Sicil Belgesi (1 Adet)
7. Sanatını icra ederken çekilmiş 15 dakikalık video kaydı
8.Kukla ve Karagöz tasviri yapımcıları için eserlerinin tamamlanmış halini gösterir 10 adet dijital fotoğraf (1 Adet CD veya DVD ortamında)
9. İlgili STK’lardan alınmış referans mektubunu

Yukarıdaki istenilen belgeler haricinde gönderilen belge ve evraklar işleme ve değerlendirmeye alınmayacaktır. ( Kurs bitirme belgesi, sertifika vb)

          

B -  Değerlendirme Şartları**:

-          Kukla ve karagöz tasviri yapımı alanında katılanlar eserlerinden en az beş orijinal örneği kurula göstermek üzere yanlarında getirmekle yükümlüdür.

-          Karagöz ve Kukla oynatıcılarının perde dışındaki, ekip ve ekipmanları ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.

-          Ortaoyunu ya da köy seyirlik oyunu icra edenlerin ekipleri (en fazla 2 kişi) ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.

*Başvuru belgelerinde eksiklik görülenler Kurula çağırılmaz, bilgi ve belgeleri iade edilir.

     **Değerlendirme sırasında değerlendirme şartlarını yerine getirmeyen başvuru sahipleri değerlendirilmez.

 

Müracaat Formu, Bilgi Formu ve İzin Beyanı Formu için tıklayınız


Başvuru Adresi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Emek-ANKARA