ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mahalli Sanatçılar ve Çalgı Yapımcılığı Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TESPİT VE KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE

Mahalli Sanatçılar ve Çalgı Yapımcılığı Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları

A-   Başvuru belgeleri*:
1.Müracaat Formu
2.Bilgi Formu
3.İzin Beyanı
4.Fotoğraf (2 Adet, fotoğrafların arkasına adı ve soyadı yazılması gerekmektedir, fotokopi fotoğraf kabul edilmez.)
5.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
6.Adli Sicil Belgesi (1 Adet)
7.Sanatını icra ederken çekilmiş 15 dakikalık video kaydı. (1 Adet CD veya DVD Ortamında)
8.Çalgı Yapımcılığından başvuranlar yaptığı sazın yapım aşamalarını gösteren 15 dk. Video kaydı (1 Adet CD veya DVD ortamında)
9.Çalgı Yapımcılığından başvuranlar eserlerinin tamamlanmış halini gösterir 10 adet dijital fotoğraf (1 Adet CD veya DVD Ortamında)
Yukarıdaki istenilen belgeler haricinde gönderilen belge ve evraklar işleme ve değerlendirmeye alınmayacaktır. ( Kurs bitirme belgesi, sertifika vb)

B -  Değerlendirme Şartları**:

-          Başvuru sahipleri kurul tarihinde icra ettiği enstrümanını yanında getirmekle yükümlüdür. (ses sanatçıları kendisine eşlik edecek saz sanatçısını getirebilir)

-          Çalgı Yapımcıları eserlerinden en az bir örneği kurula göstermek üzere yanında getirmekle yükümlüdür.

-          Eserlerin geleneksel formlarda ve geleneksel tekniklerle yapılmış olması gerekmektedir.

 *Başvuru belgelerinde eksiklik görülenler Kurula çağırılmaz, bilgi ve belgeleri iade edilir.

     **Değerlendirme sırasında değerlendirme şartlarını yerine getirmeyen başvuru sahipleri değerlendirilmez.

 

Müracaat Formu, Bilgi Formu ve İzin Beyanı Formu için tıklayınız


Başvuru Adresi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Emek-ANKARA