ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bitlis İlinde yapılacak olan Hizmet İçi Eğitim

EĞİTİMİN ADI                                      : HİZMET İÇİ EĞİTİM                                      

EĞİTİMİN TARİHİ                             : 04-05-06 HAZİRAN 2012

EĞİTİMİN YERİ                                   : BİTLİS

 

Tarih

1. Ders (09.00-09.45)

2. Ders (10.00-10.45)

3. Ders (11.00-11.45)

4. Ders (14.00-14.45)

5. Ders (15.00-15.45)

6. Ders (16.00-16.45)

04/06/2012

Pazartesi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Fatih KAFAOĞLU

Muhasebe Müdürü

Defterdarlık

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Fatih KAFAOĞLU

Muhasebe Müdürü

Defterdarlık

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Fatih KAFAOĞLU

Muhasebe Müdürü

Defterdarlık

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Fatih KAFAOĞLU

Muhasebe Müdürü

Defterdarlık

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Fatih KAFAOĞLU

Muhasebe Müdürü

Defterdarlık

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Fatih KAFAOĞLU

Muhasebe Müdürü

Defterdarlık

05/06/2012

Salı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Asım KESER

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Asım KESER

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Asım KESER

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Bülent TURUNÇ

Personel Müdür V.

Defterdarlık

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Bülent TURUNÇ

Personel Müdür V.

Defterdarlık

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Bülent TURUNÇ

Personel Müdür V.

Defterdarlık

06/06/2012

Çarşamba

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Bircan DEVECİ

Sayman

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Bircan DEVECİ

Sayman

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Bircan DEVECİ

Sayman

Etik Eğitimi

Asım KESER

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Etik Eğitimi

Asım KESER

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

Mehmet ÖLMEZ

Öğretim Görevlisi

 Eren Üniversitesi