ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

2020 Staj Başvuruları

16/11/1983 tarihli ve 83/7401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği” kapsamında; Bakanlığımız birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen staj süreleri ve kontenjanları çerçevesinde Bakanlığımızda ücret almadan staj yapılmaktadır.

 - 2020 Staj Başvuru Duyuru Metni
 - Staj Başvuru Formu