ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Çinicilik Sanatı

 

ENVANTER BİLGİLERİ:

Unsurun adı: Çinicilik Sanatı

Unsurun Bilinen Diğer Adları: Çinicilik,Geleneksel Çini Sanatı Ustalığı, Kâşîcilik, Sırça ustalığı, Evanî ustalığı

Envanter Numarası: 01.0029

 

 

 

 

Envantere İlk Kayıt Tarihi: 13/03/2013

Envanter Güncelleme Tarihleri: 14/12/2015

Unsurun Envantere Kaydı İçin Başvuru Yapan İl veya İller: Kütahya, Bursa, Aksaray, Edirne. 

I- UNSUR HAKKINDA TANIMLAYICI BİLGİ

1- Unsurun Kısa Tanımı:

Hamur haline getirilmiş killi toprağın pişirilmesiyle yapılan, çeşitli renk ve motiflerle süslenmiş sırlı seramik ev eşyaları veya duvar panolarına “çini” denir. Çinicilik ise, kendine özgü yapım ve süsleme teknikleriyle yüzyıllardan beri yaşayan geleneksel Türk çini sanatının etrafında şekillenen zanaatkârlığı ifade etmektedir. 

Çini süslemelerinde genellikle kozmik düşünceleri ve inançları simgeleyen geometrik şekiller, bitkisel süslemeler ve hayvan figürleri değişik renk kompozisyonları ile kullanılmaktadır. Renk kompozisyonlarında beyaz veya lacivert fon üzerine kırmızı, kobalt mavisi, turkuaz ve yeşil renklerin kullanımı geleneksel çinilerin karakteristik özelliğidir.

Çinici ustaları, “reçete” olarak adlandırdıkları doğayla ilgili geleneksel yapım bilgilerini ve süsleme tekniklerini usta-çırak ilişkisi içinde yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktararak yaşatmışlardır.

Geleneksel çini sanatına karakterini veren ve onu koruyan en temel etmen; hammaddenin teminine, boyaların hazırlanmasına, üretim araçlarının yapım ve kullanımına, fırınlama süreçlerine, süsleme tekniklerine ve estetik anlayışlara ilişkin kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılan bilgiler ve uygulamalarda kendini gösteren geleneksel zanaatkârlıktır.

2- Unsurun Coğrafi Dağılımı:

Türkiye’de tarihsel olarak kendine özgü yapım ve süsleme ekolleriyle çiniciliğin ön plana çıktığı yerleşimler bulunmaktadır. Bu yerleşimler Kütahya, Bursa/İznik ve Çanakkale dir.

Ayrıca başta İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Tokat, Aksaray, Nevşehir şehirlerinde olmak üzere tüm Türkiye’de İznik, Kütahya ve Çanakkale ekolleriyle çinicilik yapan ustalar bulunmaktadır. 


3- Unsurun Sosyal ve Kültürel İşlevi:

Unsur, çini sanatıyla ilgili bilgi ve becerilerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının yanı sıra toplumsal uygulamalar, sözlü gelenekler ve dini ritüellerin yaşatıldığı mimarideki mekân algısının, doğaya ve evrene ilişkin pratiklerin, estetik görgünün ve mutfak kültürünün de gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir kültürel işleve sahiptir. 

Halkın günlük kullanım eşyalarında, kamusal ve dinsel yapılarda sıklıkla karşılaştıkları ve kullandıkları çinilerin renk ve desenlerindeki semboller ve bunların oluşturduğu alegorik anlatımlar, geçmişten günümüze halkın dini inançlarını, dünya görüşlerini, yaşam tarzlarını, estetik anlayışlarını sanatsal bir biçimde ve alt metinler halinde yansıtmaktadır. Böylelikle çinicilik, geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine ve kültürel devamlılık,  aidiyet ve kimlik hislerinin geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktadır.

Kamusal ve dinsel yapıların cephelerini süsleyen çini sanatı; Kütahya, İznik ve Çanakkale için kent kimliğinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca çini sanatı, Antalya, Bursa, Erzurum, Konya, Kayseri, Sivas ve İstanbul gibi büyük şehirlerdeki simgesel yapılara karakterini vermesi bakımından da kent imgesinin özel bir parçasını oluşturmaktadır.

4- Unsurun Somut Olmayan Kültürel Miras Alanı: 

    Gösteri Sanatları
    Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler
    Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar  ü

II- UNSURUN UYGULAYICILARI VE TEMSİLCİLERİ:

1- Unsurun Taşıyıcıları ve Aktarıcıları:

Unsurun ilgili topluluğu ve aktarıcıları çini ustaları, çini eğitimcileri, çini sanatına özel ilgi duyan kişiler ve çinicilikle ilgili sivil toplum örgütlerdir.

Çini sanatına ilişkin yüzyıllardır kolektif olarak geliştirilen bilgiler, teknikler, reçeteler ve ustalık geleneğindeki ritüeller ve etik tutumlar usta-çırak/ebeveyn-çocuk ilişkisi içinde kuşaktan kuşağa günümüze kadar aktarılabilmiştir.

Türkiye’de 5000’den fazla çini ustası olduğu tahmin edilmektedir. Çini atölyelerinde, şekillendirmeleri yapan “çarkçı”, süsleme ve dekorları yapan “tahrirci”, desenlerin iç kısımlarını boyayan “boyamacı” ve fırınlama işlerini yapan “fırıncı” gibi isimlerle anılan ustalar, kalfalar ve çıraklar da bulunmaktadır ki bu kişiler de geleneğin taşınmasında ve uygulanmasında önemli bir gruptur.

Çini atölyeleri, unsura ilişkin ortak belleğin yaşatılmasını sağlayan kültürel mekânlar niteliğindedir. Sivil Toplum Kuruluşlarının bildirimlerine göre; 2015 yılı itibariyle Kütahya’da 458, İznik’te 43, Nevşehir’de 94, Çanakkale’de 12 aktif çini atölyesinin bulunmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye genelinde unsuru taşıyan ve evlerinde uygulayan yaklaşık 25.000 kişinin olduğu tahmin edilmektedir. 

Türkiye genelinde sayısı 970 olan Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslarda eğitim ve kişisel gelişim amacıyla “çini işlemeciliği” kursları düzenlenmektedir. Bununla birlikte; İstanbul, Edirne, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya gibi büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeler tarafından kurulan çini atölyelerinde verilen “çinicilik kursları” da unsura ilişkin bilgi ve becerilerin daha geniş kitlelere aktarılmasında önemli bir işlevi yerine getirmektedir.  

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının tespit ve kayıt işlemleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne başvuran 77 çini sanatçısı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıt olmuştur.

2- Unsurla İlgili Sivil Toplum Kuruluşları:

Unsurla ilgili topluluk ve bireyler, yerel sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla örgütlenmişlerdir. Unsurla ilgili Kütahya’da 4, Bursa/İznik’te 2 yerel Sivil Toplum Kuruluşu bulunmaktadır:

           

Kütahya’daki Sivil Toplum Kuruluşları:

1- Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf Odası

Adres: Cumhuriyet Mh. Esnaf Cd. Metem Tesisleri Kat:2/Kütahya

Telefon: +90274 2713243 Faks: +90274 2717742

            e-mail: bilgi@kutahyacinicilerodasi.org

           

          2-Kütahya Çini ve Seramik Üreticileri ve Sanatkârları Derneği (KÜÇİSAD)

            Adres: Çiniciler Çarşısı 2 nolu Çarşı No.100 / Kütahya

            Telefon: +90274 231 83 52 Faks: +902742318307

            e-mail: kucidad@gmail.com

           

3-Kütahya Çini Seramik İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Adres: Osmangazi mah. Hekim Sinan Bulvarı Doç.Dr. Faruk Şahin Sokak, No.2/ Kütahya

            Telefon: +90274 225 18 01 Faks: +90274 225 18 01

            e-mail: -

4-Kütahya Kültür ve Sanatını Geliştirme ve Tanıtma Derneği

Adres: Fuat paşa Cad. No:18 Sarı Konak Kültür ve Sanatevi/ Kütahya

            Telefon: +90274 216 33 04 Faks: -

            e-mail: sanatevi111@hotmail.com


Bursa/İznik’teki Sivil Toplum Kuruluşları:

          5- İznik Çini ve Seramiklerini AR-GE ve Kültür Derneği

Adres: F.Murat Hamamı Çini Çarşısı No: 13 İznik/Bursa

            Telefon: +905356321909 Faks: -

            e-mail: antikcini.ib@hotmail.com

          6- İznik Eğitim ve Öğretim Vakfı

Adres: Şube- Sahil Yolu Vakıf Sokak. No:13 İznik/Bursa. Merkez- Etiler Mah. Cengiz Topel Cad. Tuğcular Sok. Beşiktaş/İstanbul

            Telefon: +90 0212 287 32 43 / +90224757 60 25 Faks:+90 212 287 32 47

            e-mail: mail@iznik.com

3- Unsurla İlgili Üniversite ve Araştırma Enstitüleri:

Ülke genelinde, doğrudan çini sanatı üzerine ön lisans eğitimi veren 10 Meslek Yüksek Okulu, aralarında çini sanatının da bulunduğu Geleneksel Türk El Sanatları alanlarında eğitim veren 42 Meslek Yüksek Okulu, 37 Güzel Sanatlar Fakültesi ve 2 Eski Çini Onarımları Bölümü bulunmaktadır.

 

ÇİNİ VE SERAMİK ALANINDA ÖĞRETİM VEREN YÜKSEKOKULLAR

1.        AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Afyon Meslek Yüksekokulu

2.        BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Bozüyük Meslek Yüksek Okulu

3.        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

Torbalı Meslek Yüksekokulu

4.        DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)

Kütahya  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

5.        EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

Ege Meslek Yüksekokulu

6.        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Teknik  Bilimler Meslek Y.O.

7.        KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu

8.        MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Teknik  Bilimler Meslek Yüksekokulu

9.        NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ

Avanos Meslek Yüksekokulu

10.     ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)

İznik Meslek Yüksekokulu

 

ÇİNİ-SERAMİK EĞİTİMİ VEREN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ

1.        ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2.        AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

3.        AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

4.        ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

5.        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

6.        ATILIM ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

7.        BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

8.        BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

9.        BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

10.     CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

11.     ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

12.     ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

13.     DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

14.     DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

15.     EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ: GÜZEL SANATLAR

16.     ERCİYES ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

17.     GAZİ ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

18.     HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

19.     KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

20.     KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

21.     KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

22.     MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

23.     MARMARA ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

24.     MERSİN ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

25.     MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

26.     MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

27.     NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

28.     NİĞDE ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

29.     SAKARYA ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

30.     SELÇUK ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

31.     SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

32.     SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

33.     TOROS ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

34.     TRAKYA ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

35.     ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

36.     UŞAK ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

37.     YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI BÖLÜMÜ OLAN ÜNİVERSİTELER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

 

 

4- Unsura İlişkin İlan Yaşayan İnsan Hazinesi:

·         Sıtkı Olçar (1948-2010), İlan Yılı: 2008, Envanter No: 02.006 http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12934/sitki-olcar-1948-2010.html

·         Mehmet Gürsoy, İlan Yılı 2009, Envanter No: 02.012

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12945/mehmet-gursoy-cini-sanatcisi.html

 

III- UNSURA İLİŞKİN KORUMA TEDBİRLERİ:

1- Unsurun Korunmasına İlişkin Gerçekleştirilen Faaliyetler:

üİl ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinde ve belediyeler tarafından açılan atölyelerde kişisel gelişim ve rehabilitasyon amacıyla çinicilik kursları açılmıştır.

üÜlke genelinde çini ustaları tarafından kendi atölyelerinde ve devletin yaygın eğitim merkezlerinde kurslar düzenlenmektedir. Ustalar, bu kurslarda yetişen yetenekli öğrencileri atölyelerine çırak veya kalfa olarak kabul etmektedirler.

üGümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından İznik ve Kütahya çinilerinin “Coğrafi Tescil İşareti" olarak kaydedilmesi için yapılan başvuru Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir. Böylelikle, İznik’te ve Kütahya'da çini sanatının ustalar tarafından nasıl icra edildiği, desenleri, yapımındaki aşamalar ve pişirme yöntemleri tüm detaylarıyla belgelenmiştir.

üİznik çinilerinin yeniden canlandırılmasını teşvik amacıyla 1989 yılı “Uluslararası İznik Çini Yılı” ilan edilmiştir.

ü1953 yılında İstanbul Çinili Köşk, 1955 yılında ise Konya Karatay Medresesi "Çini Eserler Müzesi" olarak ziyarete açılmıştır. Kütahya’da tarihli Yakup Bey imareti 1999 yılında restore edilerek “Çini Müzesi” haline getirilmiştir.

üYurt içi ve yurt dışında sanatının tanıtılması için resmi kurumlar tarafından desteklenen çok sayıda TV/radyo programı, belgesel ve kitap yayımlanmıştır.

üİlgili topluluklar, çiniciliğin korunması ve mesleki sorunların giderilmesine yönelik yerel düzeyde STK’lar kurmuşlardır.

üAkademisyenler ve çini ustaları işbirliğiyle geçmişte kullanılan fakat günümüzde unutulmuş çiniciliğe özgü renk segmentlerinin tespitine ve renklerin yeniden elde edilmesine yönelik bilimsel ve deneysel çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, 300 yıl önce kaybolan İznik çinilerindeki ünlü “mercan kırmızısı rengi” bu çalışmalar sonucu yeniden bulunmuştur. 

üYurt içindeki ve yurt dışındaki özel müze ve koleksiyonlarda bulunan çini eserlere ilişkin katalog çalışmaları yapılmıştır.

üKütahya’da; 1986 yılında “1. Milletlerarası Türk Çini ve Seramik Kongresi”, 14-16 Ekim 1998 tarihlerinde “Uluslararası Kütahya Çini Sempozyumu”,  06-08 Ekim 2010 tarihlerinde “III. Uluslararası Kütahya Çini Sempozyumu ve I. Avrasya Seramik Kongresi” gerçekleştirildi.

üİznik’te 05-07 Eylül 2005 yılında Uluslararası İznik Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

2- Unsura İlişkin Koruma Eylem Planı

     Yok

     Var  ü

Koruma Planın İsmi: “Çiniciliğin Korunması ve İzlenmesi İçin Stratejik Plan”

Hazırlanma ve Kabul Tarihi: 23-24 Ocak 2014

Stratejik Amaçları:

Stratejik Amaç 1: Çiniciliğin Korunması, Gelecek Kuşaklara Aktarılması Görünürlüğünün ve Unsura Yönelik Farkındalığın Arttırılması

Stratejik Amaç 2: Unsur Vasıtasıyla Yaratıcılığa, Kültürel Çeşitliliğe Saygıya ve Kültürlerarası Diyalogun Gelişmesine Katkıda Bulunmak.

Stratejik Amaç 3: Çiniciliğin İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine Adaylık Süreci ve Kaydedilmesi Sonrasındaki Etki Analizlerinin Yapılması

IV- UNSURLA İLGİLİ YAYINLAR, ARAŞTIRMALAR VE BİLGİLER

1- Unsurla İlgili Seçme Bibliyografya:

·    Altun, Ara. Carswell, John and Öney, Gönül. Turkish Tiles and Ceramics: İznik, Kütahya and Çanakkale,  İstanbul: Sadberk Hanim Museum, 1991.

·    Aslanapa, Oktay. Anadolu'da Türk Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul: 1965.

·    Aslanapa, Oktay. Turkish Art And Architecture, London: Faber&Faber Limited, 1971.

·    Aslanapa, Oktay. Yetkin, Şerare and Altun, Ara.  İznik Çini Fırınları Kazısı, 1981-1988, II. Dönem, İstanbul: 1989.

·    Atasoy, Nurhan and Rab, Julian. İznik: The Pottery of Ottoman, Alexandria Press Türkiye Ekonomi Bankası (TEB); London: 1989.

·    B. Denny, Walter. İznik: Artistry of Ottoman Ceramics, Thames & Hudson: 2004

·    Bilgi, Hülya. Dance of Fire, İstanbul:  Sadberk Hanim Museum, 2009.

·    Bilgi, Hülya. Kütahya Tiles and Ceramics, İstanbul: Suna ve İnan Kıraç Foundations: 2006. 

·    Carswell, John. İznik Pottery,  Interlink Books: 2006

·    Erten, Özlem İnay  and Erten Oğuz, Turkish Tiles,  İstanbul: Silk Road Publications: 2013

·    Frederic Hitzel and Mireille Jacotin, İznik: l'Aventure d'une Collection, Paris:  Musee National de la Renaissance; 2005

·    Kürkman, Garo. Magic of Clay and Fire: A History of Kütahya Pottery and Potters, İstanbul: Suna ve İnan Kıraç Foundations: 2006. 

·    Öney, Gönül ve Çobanlı, Zehra. Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2000

·    Öney, Gönül. Beylikler Devri Sanatı, XIV.-XV. Yüzyıl (1300-1453), Ankara: 1989.

·    Öney, Gönül. Ceramic Tiles In Islamic Architecture, Ada Publication, İstanbul: 1987.

·    Öney, Gönül. Turkish Ceramic Tile Art in Anatolia, Tokyo, 1975.

·    Öney, Gönül. Türk Çini Sanatı / Turkish Tile Art,  İstanbul: Yapı Kredi Bankası Publication, 1976.

·    Ribeiro, Maria.  İznik Pottery and Tile, Scala Publishers: 2010

·    Yetkin, Şerare. Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi,  İstanbul: 1986.

 2- Unsurla İlgili Hazırlanmış Yüksek Lisans / Doktora Tezleri: 

Son 20 yılda akademisyenler ve öğrenciler tarafından geçmişteki desen, renk, kompozisyonlar hakkında bilgi veren ve çiniciliğin geçmişteki ve günümüzdeki durumuna ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunan 97 yüksek lisans ve 13 doktora, 9 Sanatta Yeterlilik tezi yazılmıştır. İlgili tezlerin künyelerine https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir.

3- Unsurla İlgili Sergilemelerin Yapıldığı Müzeler/Kültürel Mekânlar:

·         Topkapı Sarayı Müzesi

·         İstanbul Çinili Köşk

·         Konya Karatay Medresesi "Çini Eserler Müzesi"

·         Kütahya Çini Müzesi

·         İstanbul Pera Müzesi

·         İstanbul Sadberkhanım Müzesi

·         Yıldız Çini Fabrika-ı Hümayunu

·         İstanbul Rüstempaşa Cami

·         İstanbul Ayasofya I. Mahmut Kütüphanesi

·         İstanbul Süleymaniye Cami

·         Bursa Şehzade Mehmet Türbesi

·         Bursa Yeşil Türbe

·         İznik Süleyman Paşa Medresesi (Günümüzde Çiniciler Çarşısı)

·         İznik Nilüfer Hatun Çiniciler Çarşısı

·         Kütahya Çiniciler Çarşısı

·         Konya Büyükşehir Belediyesi Çini Atölyesi

·         İstanbul Eyüp Belediyesi Çini Atölyesi

4- Unsura İlişkin Topluluk ve Grup Odaklı Halk Kültürü Alan Araştırması:

     Yok

     Var  ü

 

Yer

Yıl

Araştırmacı Kurum/Kişi

Bursa/İznik

1987

HAGEM

Kütahya/Merkez

1995

HAGEM

Kütahya/Merkez

2009

AREGEM

Bursa/İznik

2015

AREGEM

5- Unsurla İlgili Bilgi Veren Seçme İnternet Linkleri

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43422/cini-sanati.html

http://www.kutahyakulturturizm.gov.tr/TR,69390/geleneksel-sanatlar---zanaatlar.html

http://www.kutahya.bel.tr/sanat.asp

http://www.kultur.gov.tr/EN,33841/iznik-and-iznik-tiles.html

http://www.turkishculture.org/ceramic-arts-582.htm

http://www.kultur.gov.tr/EN,34016/tile-museum-yakup-celebi-ii-complex-of-buildings.html

http://www.sadberkhanimmuzesi.org.tr/default.asp?page=koleksiyon&tkid=9&hl=en

http://en.peramuzesi.org.tr/Exhibition/Kutahya-Tiles-and-Ceramics-Collection/134

http://www.eba.gov.tr/video/izle/video4f50bba744b7b

6- Envanter Formunun Hazırlanmasında Miras Taşıyıcılarının Katılımı ve Rızası: 

Envanter formunun hazırlanması ve güncellenmesi;Kütahya, Bursa, Aksaray, Edirne Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Kurullarından, unsurla ilgili sivil toplum kuruluşlarından ve miras taşıyıcılarından gelen veriler eşliğinde onların rızası ve aktif katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Not: Envanter bilgi güncelleme ve ekleme talepleri için lütfen Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Kurullarına veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne başvurunuz.