ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Merkez Teşkilatı

Teftiş Kurulu Başkanlığı Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu için tıklayınız.

Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu için tıklayınız.

Hukuk Müşavirliği Kamu Hizmet Standartları için tıklayınız.

Tanıtma Genel Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu için tıklayınız.

Personel Dairesi Başkanlığı Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu için tıklayınız.

Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü (Bağlı Kuruluş) Kamu Hizmetleri Tablosu için tıklayınız.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Kamu  Hizmetleri Standarları Tablosu için tıklayınız.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu çin tıklayınız.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu için tıklayınız.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Kamu Standartları Tablosu için tıklayınız...

Sinema Genel Müdürlüğü Kamu Standartları Tablosu için tıklayınız..

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu için tıklayınız.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu için tıklayınız. 

Milli Kütüphane Başkanlığı Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu için tıklayınız.