ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu

- T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Geniş Bilgi Almak için http://www.etik.gov.tr

- Kanun ve Yönetmelikler

   Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)
   Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik


-Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu

 Etik Komisyon
  Başkan Nadir ALPASLAN
 
Bakan Yardımcısı
 Etik Komisyon  Üye Okan İBİŞ
 
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
 Etik Komisyon  Üye Ekrem DİLER
 
Teftiş Kurulu Başkanı
 Etik Komisyon  Üye Timuçin GÜLER
 
Tanıtma Genel Müdürü
 Etik Komisyon  Üye Ahmet YILMAZ
 
Personel Dairesi Başkanı