ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yaygın Kültürel Eğitim Kursları

  • Ebrular
  • Tezhip Sanatı
  • Ebrunun yapılışı
  • Ebrunun yapılışı
  • Ebrunun yapılışı
  • Minyatür Taka Yapımı
        

Bakanlığımızca 29 Nisan 2003 gün ve 25093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 2. ve 13. maddelerine dayanılarak 29.08.2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yürütülen ve milli kültürümüzü geliştirme faaliyetleri çerçevesinde kaybolmaya yüz tutan Türk süsleme sanatlarını ve geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak, tanıtmak, tahribini ve yok olmasını önlemek, bu sanatları aslına uygun olarak öğretip eğitilmiş elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını ve istihdam olanağı yaratılmasını, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını sağlamak için her yıl illerden gelen kurs tekliflerinin değerlendirilmesi neticesinde Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları kursları düzenlenmektedir.

Tezhip, Minyatür, Hüsnühat, Ebru ve Katı' olmak üzere beş dalda Türk süsleme sanatlarında; ilin ya da bölgenin gelenekselliği ve yöresel özellikleri dikkate alınarak da Şal Dokumacılığı, Tel Kırma, Motifli Yün Çorap, Gej Kumaş Dokuma, Harik, Seramik, Edirnekari, Akçe Kesesi ve Gergef İşlemeciliği, Oltu Taşı İşlemeciliği, Sepet Örme, Ağaç Oymacılığı, Folklorik Bebek Yapımı, Çini Desenleri ve Çinicilik, Klasik Kitap Ciltçiliği, Halı ve Kilim Dokuma, Sim Sırma, Taka ve Kemençe Yapımı, Dövme Bakır İşlemeciliği, Yöresel Bez Dokuma, Şal Şapik Dokuma, Poşu İşlemeciliği, Çember Dokuma, Üç Telli Cura Yapımı vb. dallarında geleneksel el sanatları kursları düzenlenmektedir.


Kurslarda mahalli sanatçılar eğitim görevlisi olarak görev almakta ve gönüllü vatandaşlarımıza bilgi ve becerilerini aktarmaktadır. Kursların planlanma sürecinde; folklor araştırmacılarının ve değerlendirme komisyonlarımızın çalışmaları esas alınmakta, hangi ilde hangi kursun düzenleneceği belirlenirken değerlendirme komisyonlarında uygun görülen ve arşiv kaydı yapılan sanatçıların desteklenmesi de amaçlanmaktadır.

Kurslarımıza katılan gönüllülerden kendini geliştirmek ve sanatı yaşatmak isteyenler belli uygunluk şartlarını yerine getirmeleri halinde eğitim görevlisi olarak da görev alabilmektedirler. Böylelikle geleneksel sanatlarımızın aktarımında en önemli unsur olan sanatçının desteklenmesi ve yeni sanatçıların yetiştirilmesi de gerçekleştirilmektedir.