ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yaygın Kültür Eğitimi Denetim Talimatı

1- Bu talimat 29/08/2009 tarih ve 27334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliği’nin 26 ıncı maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

2- Bu talimatın amacı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde açılan Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları kurslarının denetimine ilişkin esasları belirlemektir.

3- Denetleme işi “Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Denetim Raporu”nda yer alan esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

4- Denetim yapan personel, yaptığı incelemeler sonucunda tespit edilen aksaklık ve eksiklikler ile bunların giderilmesine yönelik görüş ve önerilerini Denetim Raporunun açıklama bölümünde ayrıntılı olarak belirtecektir.

5- Açılan her kurs İl Kültür ve Turizm Müdürü veya Müdür Yardımcısı tarafından eğitim süresince en az bir kere denetlenecektir. Denetimlere İl Milli Eğitim Müdürlüğünden de katılım sağlanabilecektir.

6- Denetim yapacak personel Valilik Oluru ile görevlendirilecektir. Valilik Oluru ile denetim sonunda hazırlanan rapor Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne 30 gün içinde gönderilecektir.

7- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde, denetim yapacak personel Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce görevlendirilecektir. Denetim sonunda hazırlanan rapor 10 gün içinde Genel Müdürlük Makamına sunulacaktır.

8- Her bir kurs için yapılan denetime yönelik tüm yazışma ve raporlar, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Dairesi Başkanlığınca denetime ilişkin açılacak ayrı bir dosyada muhafaza edilecektir.

 

Yaygın Kültür Eğitimi Denetim Talimatı Raporu Formu için tıklayınız...