ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teos Bağ ve Şarap Çalıştayı Eylem Planı

Teos Bağ ve Şarap Çalıştayı

Geleneksel Türk Mutfağında şarabın yerinin belirlenmesi, Türkiye bağcılığının ve şarapçılığının destinasyon olarak ele alınması ve sürdürülebilirlik ilkesi içinde turizm ile ilişkilendirerek şarabın ülkemiz turizminde turistik ürün olarak tanıtım amacıyla kullanılması kapsamında Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 23-24 Eylül 2010 tarihlerinde İzmir Seferihisar’da “Teos Bağ ve Şarap Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştayda oluşturulan Sonuç Bildirgesi, 24.11.2010 tarih ve 236996 sayılı Bakan Olur’uyla “Eylem Planı”na dönüştürülmüştür. Oluşturulan Eylem Planı, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecek ve konu ile ilgili çalışmalara başlanacaktır.

TEOS BAĞ ve ŞARAP ÇALIŞTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ 

1.Büyükelçiliklerde Türk şarapları kullanılmasının, Türk şarabının yurtdışında tanıtılmasında çok büyük yararı olacaktır. 
2. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen tanıtım kampanyalarında bağların görsellerinin kullanılması yararlı olacaktır.
3. Şarap sektörünün örgütlenmesi (kooperatifleşme) konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
4. Şarapçılık yabancılara yönelik yapılmamalı, ülke içindeki tüketimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
5. Şarap konusunda servis elemanlarının, şarabı tavsiye eden, satan ve sunan insanların eğitilmesi gerekmektedir. Şarabın Türk mutfağında hangi yemeklerle uygun olduğuna yönelik, hangi yemekle hangi şarabın içilmesinin uygun olduğuna yönelik bilinç kazandırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
6. Şarap, turizmde tanıtım aracı olarak kullanılmalıdır.
7. Ulusal bağcılık konseyi en kısa zamanda kurulmalıdır.
8. Şarap tanıtım grubunun en kısa sürede oluşturulması gerekmektedir.
9. Şarap piyasaya çıktıktan sonra da TAPDK tarafından denetlenmelidir.
10. İç ve dış piyasalarda üretim planlaması yapılmalıdır.
11. Kaliteli şarap üretilebilmesi için, şarap üreticilerinin üniversitelerle işbirliğine giderek kaliteli üzüm yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaları gerekmektedir.
12. Çalıştay sonucunda ulaşılacak çıktıların takibinin yapılabilmesi amacıyla bir komisyon oluşturulmalıdır.
13. Fiyat, tüketim, pazarlama vb. gibi, sektördeki sorunların ortadan kaldırılabilmesi için işbirliği içerisinde çalışma yapılmalıdır.
14. Disiplinler arası çalışmalar yapılmalı ve mutfak, şarap, arkeoloji, tarih alanında faaliyet gösteren oluşumların bir arada çalışmaları sağlanmalıdır.
15. Şaraplık Bağ / Tarım turizmi geliştirilmelidir. Şaraplık Bağ Turizmi Birliği kurulmalıdır.
16. Sürdürülebilirlik temelinde, şarap üretimi ve tüketimine ilişkin negatif bakışa karşı girişimlerde bulunulması gerekmektedir.
17. Masrafların azaltılabilmesi için üreticilerin birlikte hareket etmeleri sağlanmalıdır.
18. Seferihisar’da “Şarabın Doğduğu Yer Anadolu” temalı uluslararası bir festival düzenlenmesi faydalı olabilir.
19. Sektörün bir çatı altında toplanması, özgüven kazanması ve ileride yapılacak çalışmalarda öncülük etmesi gerekmektedir. 

 

Değerlendirme Komitesi Üyeleri:

Prof. Dr. Ertan ANLI

Orhan Ziya DİREN

Alp TÖRÜNER

Osman SERİM

Can ORTABAŞ

Teos Bağ ve Şarap Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Eylem PlanıTeos Bağ ve Şarap Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Eylem Planına ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız

 

 

 

 

 Teos Bağ ve Şarap Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Eylem Planı.xls

 

İçeriği Hazırlayan: Kültür ve Turizm Uzmanı Bülent AYDEMİR