ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla’da Turizm Temelli Kümelenme Çalışmaları

Muğla Valiliği’nin bir danışmanlık firması aracılığıyla yürüttüğü “Turizm Temelli kümelenme Çalışmaları”na Genel Müdürlüğümüz de gözlemci statüsünde katılım sağlamaktadır. Muğla’nın turizmde kümelenme analizi ve rekabetçilik analizinin ortaya konmasının hedeflendiği çalışma kapsamında Muğla merkezde 1 kickoff, 5 odak grup toplantısı, Bodrum’da 4 odak grup toplantısı, Marmaris’te 4 odak grup toplantısı, ve Fethiye’de 4 odak grup toplantısı olmak üzere toplamda 18 odak grup toplantısı yapılmış; yaklaşık olarak 150 civarında kanaat önderi ve paydaş katılımı sağlanmıştır.  Hazırlanacak rekabet analizi ve kümelenme çalışmaları raporuna istinaden ortaya çıkacak sorunlar ve çözüm önerileri birer proje başlığı olarak ele alınacaktır. Yerel halkın turizm konusunda bilgilendirilmesi ya da turizm sektöründe çalışan personelin işbaşı eğitim ihtiyaçlarının saptanması durumunda Genel Müdürlüğümüzce, bu eğitim ihtiyaçları karşılanmaya çalışılacaktır.

İçeriği Hazırlayan: Kültür ve Turizm Uzmanı Serkan KILIÇ