ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye’de Turizm Yükseköğretimi Çalıştayı

Ülkemizdeki turizm eğitimi faaliyetlerindeki farklılıkların azaltılması ve ideal bir turizm eğitimi sistemi oluşturma çalışmaları kapsamında Genel Müdürlüğümüz ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile Nevşehir’de 24 – 25 Aralık 2009 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, üniversiteler ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı “Türkiye’de Turizm Yükseköğretimi” çalıştayı düzenlenmiştir.

Çalıştayın ilk günü sabah oturumunda, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut EVKURAN’ın başkanlığında “Turizm sektörünün iş gücü açısından sorunları ve talepleri” başlığı altında tartışmalar yapılmıştır. Aynı gün öğleden sonraki oturumda Prof.Dr. Necdet HACIOĞLU başkanlığında “ Turizm fakültesi ile turizm sektörü arasındaki ilişkiler” başlığı altında tartışmalar yapılmıştır. Çalıştayın ikinci günü sabah oturumunda, YÖK temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ başkanlığında “Mevcut turizm yükseköğretiminin sorunları” başlığı altında tartışmalar yapılmıştır. Öğleden sonraki oturumda ise YÖK temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ başkanlığında “ Turizm fakültesinde kurulması planlanan bölümler” başlığında görüşmeler yapılmıştır. Turizm fakültesinin kurulması aşamasında Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve sektör kuruluşları arasındaki iletişimi sağlamak ve çalışmaları tamamlamak üzere bir komisyon oluşturulmuştur.