ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Turizm Çalıştayı

Bursa’da ulaşım, altyapı, konaklama, tanıtım ve pazarlama konularında öncelik ve hedeflerin belirlenmesine yönelik bir Turizm Çalıştayı 19 Aralık 2009 tarihinde Almira Otel’de düzenlenmiştir. Çalıştaya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire Başkanı Müjdat Özbahçıvanoğlu ve Kültür ve Turizm Uzmanı Bülent Aydemir katılmışlardır.

TÜRSAB Başkanı Başaran ULUSOY, Öger Tur’dan Vural ÖGER, İstanbul Rehberler Odası Başkanı Şerif YENEN, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Turgut GÜR, Güney Marmara Turistik Otelciler Birliği Başkanı M. Haluk BECEREN düzenlenen “Bursa Turizminin Geleceği” panelinde katılımcı olarak yer almışlardır. Öğleden sonra çalıştay oturumlarına geçilmiştir. Oturumlarda aşağıdaki başlıklar tartışılmıştır:

Tanıtım ve Pazarlama

Uludağ

Konaklama İşletmeleri

Turizm Çeşitleri

Ulaşım

Altyapı ve Kentsel Planlama.