ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu Turizmi Geliştirme Çalıştayı

Turizmin Türkiye ekonomisine katkısının artırılması ve ekonomik yararının bölgeler arasında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanarak ülke sathına yaygınlaştırılması, tüketici tercihlerinin belirlenerek çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmemiş olan turizm potansiyeline işlev kazandırılması, kültür/turizm değerlerinin ve çevre alt yapısının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Ordu Turizmi Geliştirme Çalışmaları kapsamında 24–30 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenen alan incelemesinin ardından, 24 Kasım 2009 tarihinde Ordu ilinde Ordu Turizmi Geliştirme Çalıştayı düzenlenmiştir.

Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, Ordu Milletvekili Hilmi Güler ve Ordu Valisi Orhan Düzgün’ün açılış konuşmalarını yaptığı ve Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran’ın yönettiği çalıştaya toplam 97 kişi katılmıştır. Belediye Başkanlarının, Kaymakamların, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ve turizm işletmecilerinin hazır bulunduğu çalıştayda, alan incelemesi sırasında oluşturulan eylem planı tartışılmıştır. Ordu’da turizmin geliştirilmesi ve bölgenin turizmin sosyo ekonomik faydasından daha çok yararlanması için oluşturulan eylem planı üzerinde katılımcıların görüşleri ile güncellemeler yapılmış ve çalıştaya katılan girişimcilerin ve işletmecilerin görüş ve önerileri alınmıştır. Söz konusu eylem planının nihai hali Bakanlık Makamı tarafından onaylanarak ilgili kurum ve kuruluşlara ilerleyen günlerde gönderilecektir.