ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Profesyonel Turist Rehberliği Kursu Sınav Duyurusu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN DUYURU
Bakanlığımızca; Şanlıurfa, Gaziantep ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde Profesyonel Turist Rehberliği Kursları açılacaktır.
 

• KURSLARIN NİTELİĞİ
Şanlıurfa’da; İngilizce, Farsça, Danimarkaca, Arapça, Yunanca, Rusça, İbranice, Çince, Romence, Portekizce, Korece, Çekçe, İsveççe, Bulgarca, Norveççe, Lehçe, Macarca, Hollandaca
Gaziantep’te; Almanca, Japonca, Farsça, Danimarkaca, Arapça, Yunanca, Rusça, İbranice, Çince, Romence, Portekizce, Korece, Çekçe, İsveççe, Bulgarca, Norveççe, Lehçe, Macarca, Hollandaca
Konya’da; Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Farsça, Danimarkaca, Arapça, Yunanca, Rusça, İbranice, Çince, Romence, Portekizce, Korece, Çekçe, İsveççe, Bulgarca, Norveççe, Lehçe, Macarca, Hollandaca
dillerinde ülkesel nitelikte açılacaktır.
 

• BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Sınav Yapılacak İl :Başvuru Tarihleri :  Sınav Tarihleri :
Şanlıurfa 22 Ekim-5 Kasım 20079-13 Aralık 2007
Gaziantep22 Ekim-5 Kasım 200716-19 Aralık 2007
Konya   22 Ekim-5 Kasım 2007 24-28 Aralık 2007

• SINAVLARA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
- En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, (Yurtdışında öğrenim görmüş olanların denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
- Sınava gireceği dil veya dilleri iyi derecede bilmek,
- Sabıka kaydının olmaması gerekir.
Adayların aşağıda adresleri yazılı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden veya Bakanlık web sitesinden (www.kulturturizm.gov.tr) temin edecekleri“Sınav Başvuru Formu”nu doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, son başvuru tarihine kadar sınava girecekleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.(5 Kasım 2007 tarihinden sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.)
1) Nüfus Cüzdanı veya onaylı örneği (T.C.Kimlik No.bildirilecektir)
2) Öğrenim Belgesi veya onaylı örneği
3) Başvuru tarihinden en fazla 3 ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi
4) Altı adet vesikalık fotoğraf
5) Varsa sınav tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C ) seviyesinde KPDS belgesi
6) Rehberlik yapmasına engeli olmadığına dair resmi kurumlardan alınmış sağlık raporu
7) Banka Dekontu (Vakıflar Bankası Ankara Şubesi 00158007286874902 no.lu DÖSİMM hesabına 100.00.-YTL yatırılacaktır.)
*Adaylar ancak bir ilde yapılan sınavlara katılabilirler. Başka dilden/dillerden olsa dahi diğer illerde açılan sınavlara katılamazlar. Katılmış olanların ikinci ilde katılmış olduğu sınavı iptal edilir. Ancak aynı ilde birden fazla dilden sınava katılabilirler, bunun için de her dil için ayrı ayrı ücret yatırmaları gerekir
*Her kursiyer kazandığı ilde düzenlenen kursa devam etmek zorundadır. Diğer illerde devam eden kurslara nakil işlemi yapılmayacaktır
*Sınavlar için yatırılmış ücretler sınava girilmezse dahi iade edilmeyecektir.

• ADAYLARIN BAŞVURACAKLARI ADRESLER:

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Bulvarı No:49 Valilik Karşısı
Tel: (0414) 312 53 32 Faks: (0414) 312 08 18
 

GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
100. Yıl Atatürk Kültür Parkı İçi 27090 Şehitkamil / Gaziantep
Tel: (0342) 230 59 69- 230 99 60 Faks: (0342) 232 84 81
 

KONYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Mevlana Caddesi No:65 Karatay / KONYA
Tel: (0332) 353 40 20 – 21-22 Faks: (0332) 353 40 23