ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP BÖLGESİ UZMAN REHBERLİK EĞİTİMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN DUYURU

                              

Avrupa Birliğinin finanse ettiği ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen DELTUR/2005/111-852 nolu “GAP Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Projesi” kapsamında; Profesyonel Turist Rehberlerine “Gap Bölgesi Uzman Rehberlik Eğitimi” verilecektir.

Bu eğitimlere müracaat eden profesyonel turist rehberleri Bakanlıkça oluşturulan Komisyonca belirlenen 125 profesyonel turist rehberi katılabilecektir. Bakanlık rehberi kendi isteğinin dışındaki devrede de eğitime çağırabilir. Katılmayan rehber müracaat hakkını kaybeder.

GAP BÖLGESİ UZMAN REHBERLİK EĞİTİMİNİN  NİTELİĞİ

Eğitim; Beş (5) gün teorik Gaziantep ilinde, On (10) gün pratik GAP Bölgesi diğer illerinde olmak üzere onbeş (15) takvim günü olup, verilecek eğitim programında eğitime katılacak kursiyerlerin tüm giderleri (bölgeye varış-dönüş ve akşam yemekleri hariç) proje bütçesinden karşılanacaktır.

BAŞVURU VE KURS TARİHLERİ

Kursun Yapılacağı İlBaşvuru Tarihleri Kurs Tarihleri
Gaziantep (teorik) 02 Ekim -20 Ekim 2006 04 -18 Kasım 2006 
Bölge İlleri (pratik)  

KURSLARA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli Profesyonel Turist Rehberi olmak.

PTR Yönetmeliği Madde 47 ye göre 2006 yılı içerisinde ceza almamış olmak

2006 yılı vizesini yaptırmış olmak

Adayların Bakanlık web sitesinden (www.kulturturizm.gov.tr) veya sicil kayıtlarının bulunduğu İl Müdürlüklerinden temin edecekleri Başvuru Formunu BASVURU FORMU.doc>>>doldurarak aşağıda belirtilen adrese dilekçeekinde başvuru formunu doldurarak veyarehberlik@kulturturizmgov.tradresine mail yolu ile başvurmaları gerekmektedir.(20 Ekim 2006 tarihi mesai saati bitiminden sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.) 

ADAYLARIN POSTA YOLU İLE BAŞVURACAKLARI ADRES :

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

İnönü Bulvarı No:5 Emek 06100 ANKARA

Tel: 212 83 00 /2937  Faks: 0312 221 33 20