ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP Bölgesi Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi

                                                            

                 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN DUYURU

Avrupa Komisyonunun finanse ettiği ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen “GAP Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Programı” kapsamında desteklenen turist rehberi projesi içinde; DELTUR/2005/111-852 nolu Bakanlığımızdan belgeli bütün Profesyonel Turist Rehberlerine yönelik “GAP Bölgesi Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi” düzenlenecektir.

Bu eğitimlere müracaat eden profesyonel turist rehberlerinden 1- 15 Nisan 2006 tarihleri arasında Bakanlıkça oluşturulan Komisyonca belirlenen 125 profesyonel turist rehberi katılabilecektir. Bakanlık rehberi kendi isteğinin dışındaki devrede de eğitime çağırabilir. Katılmayan rehber müracaat hakkını kaybeder.  

Rehberlikte uzmanlaşma eğitimleri: Beş (5) gün teorik (Gaziantep ilinde), 10 (on) gün pratik (GAP Bölgesinin diğer illerinde) olmak üzere toplam Onbeş (15) takvim günüdür.

Eğitim programının sonunda yapılacak sınavda başarılı olan profesyonel turist rehberlerine ‘GAP Bölgesi Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi Başarı Belgesi’ verilecektir. Eğitime katılmaya hak kazanan rehberlerin tüm giderleri (bölgeye varış-dönüş hariç) proje bütçesinden karşılanacaktır. Ayrıca; bölge içi transferler, konaklama, sabah kahvaltısı ve öğle yemekleri ile eğitime katılan rehberlere proje bütçesinden günlük 10 (on) avro harçlık verilecektir.

Eğitimlere müracaat 13 Şubat 10 Mart 2006 tarihleri arasıda Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

               10 Mart 2006 tarihi mesai saati bitiminden sonraki başvurular ile aslı gelmeyen müracaatlar, onların ekleri ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Adayların Bakanlık web sitesinden temin edecekleri Başvuru Formunu doldurarak rehberlik@kulturturizm.gov.tr adresine mail yolu ile veya bir dilekçe ekinde aşağıda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir

        Eğitime müracaat eden ülkesel rehberlerden GAP bölgesi turlarında rehberlik yapanlar, bunu ispat etmeğe yarayan belgelerini de müracaatlarına ekleyeceklerdir.

Adayların yazılı olarak Müracaatlarını yapacağıadres:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

İnönü Bulvarı No:5  Balgat 06100 ANKARA

Tel: 0312. 215 48 42 – 212 83 00 / 2911  Faks: 0312. 221 33 20

 Kurs Başvuru Formu