ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR TURİZMİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 30 KASIM 2012

KIRŞEHİR TURİZMİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI

Turizmin, Türkiye ekonomisine katkısının artırılması ve ekonomik yararının bölgeler arasında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanarak ülke sathına yaygınlaştırılması, tüketici tercihlerinin belirlenerek çeşitlendirilmesi ve böylece değerlendirilmemiş turizm potansiyeline işlev kazandırılması amaçları ile kültür/turizm değerlerinin ve çevre alt yapısının geliştirilmesi kapsamında, Kırşehir ili ve ilçelerinde turizmin geliştirilmesine yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kırşehir Turizmi Geliştirme Çalışmaları düzenlenmektedir.

Bu çalışmalar, Kırşehir’deki turistik ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılmasını, ilin alt yapı ve tanıtım eksikliklerinin giderilerek turizm değerleri oluşturulmasını, halkın turizme katılımının arttırılması için konu hakkında bilgilendirilmesi ve dolayısıyla turizm gelirlerinden daha fazla pay almasının sağlanması ve turizmin bölgeye olan sosyo-ekonomik katkısının arttırılması ile Kırşehir’in Kapadokya Destinasyonu ile Entegrasyonunu amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Tanıtma Genel Müdürlüğünden uzmanların katılımı ile 03-07 Eylül 2012 tarihleri arasında Kırşehir ili ve ilçelerinde kapsamlı bir alan incelemesi yapılmıştır.

Alan incelemesi esnasında elde edilen veriler ışığında Bakanlığımız tarafından hazırlanan Taslak Eylem Planının ilgili kurum ve kuruluşlar ile tartışılması ve bir karara bağlanması amacıyla 30 Kasım 2012 tarihinde Kırşehir’de Turizmi Geliştirme Çalıştayı düzenlenmiştir.

 Çalıştaya, Bakanlığımızdan yöneticiler ve uzmanlar, yerel yönetimlerin idari ve mülki amirleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının konuyla ilgili teknik elemanları ve turizm sektörü temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmışlardır.

 

 

 • DSC_1746
 • DSC_1744
 • DSC_1735
 • DSC_1730
 • DSC_1726
 • DSC_1720
 • DSC_1709
 • DSC_1716
 • DSC_1718
 • DSC_1707
 • DSC_1698
 • DSC_1696