ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANADOLU’NUN KÜLTÜR EMANETÇİLERİNE 360 MİRAS TAŞIYICISI DAHA EKLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu’nun bu yılki çalışmaları tamamlandı. Kurulun ikinci toplantısında 360 usta daha “Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazandı. 

Bakanlığa bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kurul toplantılarının temel amacı Türkiye’deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimini ve görünürlüğünü artırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda Kurula icra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, bu alanda belli bir olgunluğa erişmiş, geleneksel el sanatlarının geleneğinden kopmadan, bu sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen ustalar başvuruda bulunabiliyor.

2022 yılı ikinci dönem Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu’nun çalışmalarını tamamlamasının ardından Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları alanında 219, Halk Ozanları-Aşıkları/Şairleri ve Zakirlik alanında 43, Mahalli Sanatçı ve Çalgı Yapımcısı alanında 94 ve Geleneksel Tiyatro alanında 4 usta “Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazandı.

Sanayileşme, modernleşme, küreselleşme, tüketim kültürü ve teknoloji çağının getirmiş olduğu köklü ve hızlı değişimlerle yok olma tehlikesi altında olan geleneksel sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi sanatçılar, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor, böylelikle geleneksel sanatların tanıtılmasını sağlanıyor.

Bakanlık bu çalışmayla geleneksel sanatları; yurt çapında yapılan alan araştırmaları, tespit, arşivleme ve yayın çalışmaları ile “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi”ne kaydederek toplumsal hafıza alanında önemli bir hizmet veriyor.

Kurul bu yıl ilk dönem 290 kişiye “Sanatçı Tanıtma Kartı” vermişti, ikinci dönem bu sayıya 360 kişinin daha eklenmesiyle 2022 yılında toplam 650 ustaya Sanatçı Tanıtma Kartı verilmiş oldu.  Bu rakamlarla bugüne dek Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kayıtlı sanatçı sayısı 5 bin 627’ye yükseldi.

2022 yılı Kasım/Aralık Dönemi Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu sonuçlarına https://aregem.ktb.gov.tr/TR-333935/2022-yili-kasimaralik-donemi-sanatci-tanitma-karti-sahipleri-belli-oldu.html   adresinden ulaşılabilir.

(14.12.2022)

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png