ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARALIKSIZ SEKİZ YIL SÜREYLE EYLEMSİZ TURİST REHBERİ OLARAK KALANLARIN EYLEMLİ TURİST REHBERİ OLABİLMELERİ İÇİN YAPILACAK SINAV

07/06/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Kanunu’nun “Mesleğin icrası, odaya üyelik ve meslek sicilleri” başlıklı 4. Maddesinin 3. Fıkrası gereği; aralıksız sekiz yıl süreyle eylemsiz turist rehberi olarak kalanların eylemli turist rehberi olabilmeleri için, Bakanlık tarafından yapılan sınava katılarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavın şekli ve konular: ”Aralıksız Sekiz Yıl Süreyle Eylemsiz Turist Rehberi Olarak Kalanların Eylemli Turist Rehberi Olabilmeleri İçin Yapılacak Sınav Hakkında Usül ve Esaslar”da (Ek-1) belirtilen konularda yapılacak çoktan seçmeli test.

Sınav ücreti: 250,00 TL
Son başvuru tarihi: 22 Kasım 2022
Başvuru için gerekli belgeler:

  • Sınav Başvuru Formu (Ek-2)
  • Ruhsatname örneği
  • Adli sicil belgesi
  • Ziraat Bankası Heykel Şubesi Bakanlığımız DÖSİMM hesabına (IBAN 0800 0100 1745 0348 3170 5540) yatırılan sınav ücretinin dekontu

Başvuru yeri:
Sınava katılacak adayların başvuru belgeleriyle birlikte 22 Kasım 2022 tarihine kadar aşağıda belirtilen Bakanlığımız adresine doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda belgeler Bakanlığa en geç 22 Kasım 2022 tarihinde ulaşacak şekilde gönderim sağlanması gerekmekte olup postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


ADAYLARIN BAŞVURACAKLARI ADRES

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
İnönü Blv. No: 32 06100
Emek-Çankaya / Ankara
İrtibat: 0312 470 77 23 - 78 21 – 78 89 – 78 90 – 77 56

Sınavın yeri, tarihi ve sınav ile ilgili diğer hususlar ayrıca ilan edilecektir.

Ek-1: Usul ve Esaslar
Ek-2: Sınav Başvuru Formu