ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

YAŞAR GÜÇ

YAŞAR GÜÇ
(Dilli/Dilsiz Kaval Yapımcısı ve İcracısı)

Envanter Numarası: 02.0016
Yılı: 2009

Tokat’ın Niksar ilçesinde doğan Yaşar Güç, sanatını yörede iyi bir çalgı yapımcısı olarak bilinen Nihat Güç’den öğrenmiştir. Yaşar Güç çıraklıktan ustalığa giden süreçte yöre müzik kültürüne de hakim olmuştur. Anadolu’da kullanılan en eski ve bize özgü çalgı durumundaki Dilli Kavalın yapımcısı ve icracısı olan Yaşar Güç, iki oğluna da bilgisini aktararak geleneğin sürmesini sağlamıştır.

Yaşar GÜÇ.jpg