ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

HAYRİ DEV (1933-2018)

HAYRİ DEV
(Çam Düdüğü Yapımcısı ve İcracısı)
(1933-2018)

Envanter Numarası : 02.0004
Yılı : 2008

Hayri Dev, 1933 yılında Denizli’nin Çameli ilçesinin bir dağ köyü olan Gökçeyaka’da dünyaya gelmiştir. 15 yaşında çobanlık yaptığı dönemlerde müziğe gönül vermiştir. Okuma yazmayı okula giden bir arkadaşından öğrenmiş ve cura denilen 3 telli çalgıyı öğrenip söylemeye o yıllarda başlamıştır. Üç telli bağlama, Çameli ve Gireniz yöresindekiler tarafından ardıç ağacından yapılan, başka hiçbir yerde olmayan eşsiz bir çalgıdır. Bu çalgı ile Hayri Dev, yaşadığı Gökçeyaka köyünün eski ismini taşıyan Masıt Kırığı denilen dokuz sekizlik mahalli ezgileri çalıp söylemeye başlamış ve çam düdüğü yapımında ustalaşmıştır. Toplam uzunluğu 65 cm olan ve önde 5, arkada 1 perdesi bulunan çam düdüğü, ilkbaharda ağaçların yeşermeye başladığı sıralarda çam ağacının ince dallarından yapılmaktadır. 

Hayri Dev, kendi yaptığı üç telli çalgısı ve çam düdüğü ile türkülerini önce koyun ve kuzulara söylemiştir; “Karaman Kırığı” da denilen bu müziği düğünlerde çalıp söyleyerek yaşadığı bölgede haklı bir üne kavuşmuştur. 1990’lı yılların başlarında Avrupa’da da tanınmaya başlayan Hayri Dev, çocukları ve torunlarından oluşan “Kismet “ adlı bir orkestra kurmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok konser veren sanatçı, 18 Temmuz 2018 tarihinde vefat etmiştir. 

Hari DEV.png