ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

İSMAİL ARAÇ

İSMAİL ARAÇ

(Debbağ-Karatabak /Parşömen Ustası)

Envanter Numarası : 02.0055

Yılı: 2021

            
1933 yılında İzmir/Bergama’da doğmuştur. 1955 yılında çıraklıktan başlamış olduğu debbağlığı halen eski bir tabakhanede geleneksel yöntemlerle sürdürmektedir.  Tarihi M.Ö. II. yüzyıla dayanan ve ismini Bergama’dan alan parşömen (Bergama kağıdı) yapımındaki ustalığı ile öne çıkan Araç, üzerine yazı yazmak, resim yapmak üzere üretilen ve hayvan derisi kullanılarak yapılan parşömen için “karatabaklık” yöntemini kullanmaktadır. İsmail Araç hiç bir kimyasal kullanmadan en doğal yöntem ve malzemelerle deriyi elleriyle işlemektedir. Alanında ödüllere layık görülmüş ve belgesellere konu olmuştur. Geleneksel parşömen üretimini yetiştirdiği çıraklarla geleceğe aktarmaya devam ederek kültürümüze katkıda bulunmaktadır.