ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet Akif ERSOY Yılı Etkinlikleri

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Âkif Ersoy’un Hayatı ve Eserleri

Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında, İstanbul’un (Fatih) Sarıgüzel semtinde doğdu. Babası, Mehmet Tahir Efendi, oğluna ebced hesabıyla doğum tarihini belirten “Ragif” adını verdi (hicri 1290) ve vefatına kadar onu bu adla çağırdı. Ancak bu isim, yaygın olmadığı ve güç söylendiği için annesi ve yakın çevresi, daha bilinen bir ad olan  “Âkif”i kullandılar. 

Mehmet Âkif, dört yaşlarındayken, Fatih’te Emir Buhârî Mahalle Mektebi’nde başladığı ilköğrenimini Fatih’teki iptidâî Mektepte (ilkokul) tamamladı. Ortaöğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesi’nde devam etti (1882-1887). Dil derslerine büyük ilgi duyan Mehmet Âkif, rüştiyedeki (ortaokul) eğitimi sırasında, özel öğretmenlerden Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldı.

Rüştiye’yi(ortaokul) bitirdikten sonra dönemin gözde okullarından Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi)’nin âli kısmında bir müddet okudu ancak babasını kaybedince Halkalı’daki Baytar Mekteb-i Âli (Veterinerlik Fakültesi)’ne parasız yatılı olarak girdi ve bu okulu birincilikle bitirdi.

1893 yılında “Ziraat Nezâreti Umur-u Baytâriye Şubesi”nde (Ziraat Bakanlığı Veterinerlik İşleri) göreve başladı. “Umur-u Baytâriye Müdür Muavini”(Veterinerlik İşleri Müdür Yardımcısı) olarak sürdürdüğü görevinden 1913 yılında istifa etti.

Baytarlığa başladığı ilk yıllarda bile, mesleğinden çok, şairliği ile tanınan Mehmet Âkif, öğretmenlik hayatına 1906’da Halkalı Baytar Mektebi’ne “kitâbet-i resmîye” (resmî yazışma usulü) dersi hocalığı ile başladı. 1908’den sonra ise Edebiyat Fakültesi ile Dârülhilâfe Medresesi’nde “Osmanlı Edebiyatı” hocalığında bulundu.

Mehmet Âkif, 1920’de Burdur milletvekili seçildi. 1921 yılında açılan milli marş yarışmasına, “para ödülü almamak” koşuluyla katılmayı kabul etti ve orduya ithaf ettiği şiiri, 12 Mart 1921 günü milli marş olarak kabul edildi. Ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer (Kızılay) bünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darü’l-Mesâi Vakfına (İş Evi) bağışladı.

1923 yılında Abbas Halim Paşa’nın daveti üzerine Mısır’a gitti. 1929 - 1936 yılları arasında Kahire’deki “Câmiü’l-Mısriyye” Üniversitesi’nde, Türkçe öğretmenliği yaptı. 17 Haziran 1936’da İstanbul’a dönmeye karar verdi. 27 Aralık 1936 tarihinde hayatını kaybetti ve Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.

Şairin Safahat genel adı altında toplanan şiirlerini içeren yedi kitabının ilk yayım tarihleri şöyledir:

Safahat (1911): 44 şiir, 3084 mısra.

Süleymaniye Kürsüsünde (1912): Bir şiir, 1002 mısra.

Hakkın Sesleri (1913): 10 şiir, 482 mısra.

Fatih Kürsüsünde (1914): Bir şiir, 1692 mısra.

Hatıralar (1917): 10 şiir, 1314 mısra.

Asım (1924): Bir şiir, 2292 mısra.

Gölgeler (1933): 41 şiir, 1374 mısra.

 

2011 Mehmet Âkif Ersoy Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Etkinliklerden Örnekler

İstiklal Marşı Anıtı

2011 yılının “Mehmet Akif Ersoy Yılı” ilan edilmesiyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakanlıkça genç kuşakları Kurtuluş Mücadelesi tarihiyle yakınlaştırmak ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un anısını yaşatmak için “İstiklal Marşı Anıtı” yaptırılmıştır. İstiklal Marşı Anıtı, İstiklal Marşı’nın yazıldığı Tacettin Dergâhı’nın da bulunduğu Altındağ Mehmet Akif Ersoy Parkı içerisine yapılmıştır. 5 adet masif traverten kitabeden oluşan, 200 cm yüksekliğinde 150 cm genişliğinde olan anıtın her bir bloğunun üzerinde İstiklal Marşı’nın ikişer kıtası kabartma tekniğinde büyük harflerle yazılmıştır. Şair Ahmed Arif’in oğlu heykeltıraş Filinta Önal tarafından yapılan anıtın resmi açılışı ise Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 90. yıldönümü olan 12 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

.

Mehmet Âkif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da Edebiyat Müze Kütüphanesi açılmıştır. Türkiye’nin ilk edebiyat müze kütüphanesi, Mehmet Akif Ersoy Yılı’nda Mehmet Akif Ersoy adına, İstiklal Marşı’nın kabul edildiği gün olan 12 Mart’ta açılmıştır. Mehmet Akif Ersoy, vefatının 75., İstiklal Marşı’nın kabulünün 90. yılına denk gelen 2011 Mehmet Akif Ersoy Yılı’nda, diğer etkinliklerin yanı sıra, adına kurulan Edebiyat Müze Kütüphanesi’yle de anılmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi de diğer kütüphaneler gibi, kütüphane hizmeti yanında edebi faaliyetlerin de yapılabileceği bir mekân olarak tasarlanmıştır. Altındağ Belediyesiyle işbirliği yapılarak oluşturulan Müze Kütüphanede elyazması eserlerin tıpkıbasımları ve Mehmet Akif Ersoy’a ait fotoğraflar ile çeşitli objeler bulunmaktadır.

.

 .

Mehmet Akif Ersoy Fotoğraf, Anı ve İstiklâl Marşı Temalı Sergi

Mehmet Akif Ersoy’un bugüne kadar yayınlanmış fotoğraflarından, belgelerden ve tarihi vesikalardan oluşan bir fotoğraf sergisi tasarlanmış ve çeşitli illerimizde halkın ziyaretine açılmıştır.  Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide Akif'e ait 71 fotoğraf bulunmaktadır. Koleksiyonda “Akif’in hatırası, Akif ve ailesi, Akif’ten kalanlar, İstiklal Marşı'na ait afiş ve kartpostallar, diğer eserler ve Şair Vesikalar” konu başlıklarıyla sınıflandırılan toplam 71 tablo yer almaktadır.


  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Dili Yok Kalbimin-Mehmet Akif Şiirinden Besteler CD’si  
.

Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin musiki ile buluşmasından oluşan “Dili Yok Kalbimin-Mehmet Akif Şiirinden Besteler” isimli CD Mehmet Âkif Ersoy’un bestelenmiş şiirlerini halkla buluşturmaktadır.
CD hakkında daha detaylı bilgi için linke tıklayınız.

Mehmet Akif Ersoy Anısına 2011 Yılında Düzenlenen Sempozyumlar  

 “Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu” Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde 5-6 Şubat 2011 tarihlerinde düzenlenmiştir. İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ve Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği “Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu” 12-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Mehmet Âkif’in yaşadığı dönem ve kişiliği, din ve ahlak anlayışı, dili ve eğitim felsefesi gibi konular iki gün devam edecek sempozyumda konuşmacılar tarafından anlatılmıştır. “Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu” ise 13-15 Ekim 2011 tarihlerinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Merkez kampüsünde düzenlenecektir. Sempozyum Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilecektir. Sempozyum oturum başlıkları ise; Mehmet Akif'te Milli Birlik ve Bütünlük Şuuru, Balkan Savaşları ve Göç, İttihad-ı İslâm, Mehmet Akif'in Emperyalizme Bakışı, Mehmet Akif'e Göre Geri Kalmışlığın Sebepleri ve Mehmet Akif'in Toplumsal Sorunlara Bakışı olarak belirlenmiştir.

İstiklal Marşı Karakalem Sergisi

Genelge


Eylem Planı


Logo


Örnek Şablon


Bilgi Notu.doc

İçeriği Hazırlayan: Kültür ve Turizm Uzmanı Emel KILIÇ