ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Konulu Hizmetiçi Eğitim Düzenlenecektir.

2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik olarak 08-Mayıs-2014 tarihinde 10:00-16:00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Risk Yönetimi ve Proje Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Burak KARAKUŞ'un sunumlarıyla "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.