ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkârları Değerlendirme Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICILARININ TESPİT VE KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE

Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkârları Değerlendirme Kurulu Başvuru Belgeleri ve Değerlendirme Şartları

 

A-   Başvuru belgeleri*:
1.Müracaat Formu
2.Bilgi Formu
3.İzin Beyanı
4.Fotoğraf (2 Adet, fotoğrafın arkasına adı ve soyadı yazılması gerekmektedir, fotokopi fotoğraf kabul edilmez)
5.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
6.Adli Sicil Belgesi (1 Adet)
7.Sanatını icra ederken çekilmiş 15 dakikalık video kaydı (1 Adet CD veya DVD ortamında)
8.Eserlerinin tamamlanmış halini gösterir 10 adet dijital fotoğraf (1 Adet CD veya DVD Ortamında)
9.Türk Süsleme Sanatları Sanatkârları için; ilgili alanlarda alınmış icazet belgesi, bu belge yoksa alanında yetkin ustaların en az birinden alınmış referans mektubu (Kurs bitirme belgesi kabul edilmez).

 

Yukarıdaki istenilen belgeler haricinde gönderilen belge ve evraklar işleme ve değerlendirmeye alınmayacaktır. ( Kurs bitirme belgesi, sertifika vb)

 

B -  Değerlendirme Şartları**:

-    Geleneksel El Sanatlarından başvuranlar, icra ettiği sanatla ilgili orijinal ve tamamlanmış en az 5 eserini kurula göstermek üzere yanında getirmekle yükümlüdür.

-    Ebru Sanatından başvuranlar, icra ettiği sanata ilişkin orijinal ve tamamlanmış en az 8 farklı türde eserini kurula göstermek üzere yanında getirmekle yükümlüdür.

-    Tezhip, Minyatür, Katı ve Cilt Sanatından başvuranlar, icra ettiği sanata ilişkin orijinal ve tamamlanmış en az 5 eserini kurula göstermek üzere yanında getirmekle yükümlüdür.

-    Hat Sanatından başvuranlar, icra ettiği sanata ilişkin orijinal ve tamamlanmış en az 3 farklı türde eserini kurula göstermek üzere yanında getirmekle yükümlüdür.

-    Eserlerin geleneksel formlarda ve geleneksel tekniklerle yapılmış olması gerekmektedir.

 

  *Başvuru belgelerinde eksiklik görülenler kurula çağrılmaz, bilgi ve belgeleri iade edilir.

**Değerlendirme sırasında değerlendirme şartlarını yerine getirmeyen başvuru sahipleri değerlendirilmez.

 

Müracaat Formu, Bilgi Formu ve İzin Beyanı Formu için tıklayınız


Başvuru Adresi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Emek-ANKARA