ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hakkında Hizmetiçi Eğitim Düzenlenecektir.

2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik olarak 29 Nisan 2014 tarihinde 10:00-16:00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonunda Strateji geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanları Birsel DURMUŞ, Hatice KESKİN, ve Mehmet BUCAK'ın sunumlarıyla "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat 6245 Sayılı Harcırah Kanunu " konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.