ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Etik Eğitimi ve Rüşvetin Önlenmesi Konulu Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmiştir.

2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik olarak 26 Mart 2014 tarihinde 10:00 - 16:00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı konferans salonunda Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Fuat ŞEN'in sunumlarıyla "Etik Eğitimi ve Rüşvetin Önlenmesi" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.