ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimler

Turist rehberliği hizmetlerinin denetimi

Turist rehberliği hizmetleri ile ilgili olarak Kanunda öngörülen her türlü denetim, Bakanlıkça yetkili kılınacak personel veya Genel Müdürlüğün talimatı ile İl Müdürlüklerince yetkilendirilen personel veya meslek kuruluşları tarafından yapılır. Denetimlerde işbirliği yapılması amacıyla ihtiyaç duyulması veya TÜRSAB’ın talebi halinde TÜRSABdan temsilci alınabilir. Meslek kuruluşları ve/veya TÜRSAB’ın katılımda bulunmadığı hallerde Bakanlık görevlendireceği yetkililer eliyle de doğrudan denetim yapabilir. Meslek kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde de iş birliği yapılması amacıyla ihtiyaç duyulması veya TÜRSAB’ın talebi hâlinde TÜRSAB ve İl Müdürlüklerinden temsilci alınabilir. Denetimlerin meslek kuruluşları ile işbirliğçerçevesinde yapılması esastır. İl Müdürlüğü veya TÜRSABdan katılım olmadığı takdirde, Birlik tarafından yetkilendirilmiş iki denetmen marifetiyle turist rehberliği hizmetleri ile ilgili denetimler gerçekleştirilir. Bakanlık ve meslek kuruluşları gerek gördüğünde kolluk güçlerinden yardım alır.