ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Rehberlik Kimlik Kartı İptal Edilenlerin Yeniden Mesleğe Kabul Sınavları

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN DUYURU
 
6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince; Ülkesel veya bölgesel rehberlik kimlik kartına sahip iken, vize yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları ya da ilgili mevzuatları gereği başka iş ve hizmet yasağı nedeniyle meslekten men edilenler, meslekten çıkarılanlar veya rehberlik kimlik kartı iptal edilenlerin yeniden mesleğe kabul sınavları Bakanlığımızca; İstanbul ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde yapılacaktır.
 
* Devlet Memuru olduğunu beyan ederek vize işlemlerinden muaf olan ve pasif konumda olanlar sınavlara katılmayacaklardır.
 
 
SINAV YERİ VE SINAV TARİHLERİ
 
Sınav Yapılacak İl                       Sınav Tarihi
 
İzmir                                           29 Nisan- 04 Mayıs 2013
İstanbul                                       13 Mayıs-18 Mayıs 2013    
 

*Sınav yeri ve saatleri Bakanlığımız internet sayfasında ayrıca duyurulacaktır
 
*Belirtilen sürelerde müracaat etmeyenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 

SINAVLARIN ŞEKLİ
 
Sınavlar, teorik derslerden ayrı ayrı test şeklinde, Yabancı dilden ise sözlü ve yazılı olarak yapılacaktır.
     
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
- Sınav Başvuru Formu,
- Rehberlik kimlik kartının iptal olduğuna ilişkin kayıtlı olduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan yazı,
- 2 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)
- Yerleşim yeri beyanı,
- Adli Sicil beyanı,
- Mesleğini yapmaya engel bir durumun olmadığına ilişkin beyanı,
-Ziraat Bankası Ankara Heykel Şubesi DÖSİMM hesabı “İBAN NO:TR750001001233034831705005 HESAP NO: 3483170-5005 veya Kurumsal Tahsilât Kodu: 62.00.01” hesabına yatırılacak 130.00 (Yüzotuz) Tl. yatırdığına ait banka dekontu, Sınavlar için yatırılan ücretler sınava katılmayanlar olduğu takdirde ücret iadesi yapılmayacaktır.
 
 
 
BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ
 
*Sınavlara katılacak adaylar, aşağıda belirtilen adreslere İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden veya Bakanlığımız internet sayfasından (www.kulturturizm.gov.tr) temin edecekleri Sınav Başvuru Formunu doldurarak başvuru için gerekli belgeler ile birlikte, 20 Mart –5 Nisan 2013 tarihleri arasında sınava girecekleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
 
*Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 

ADAYLARIN BAŞVURACAKLARI ADRESLER
 
İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Atmeydanı Sok. No.31 Sultanahmet /İSTANBUL
Tlf:   (0212) 518 18 00-  518 18 01- 518 10 21- 511 11 04
Faks (0212) 528 68 20 – 518 42 73- 518 12 79
 
İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Akdeniz Mahallesi 1344 Sokak No.2 35210 Pasaport/ İZMİR
Tlf.    (0232)- 483 51 17 – 483 76 13- 483 62 16
Faks. (0232)- 441 13 98-- 483 42 70