ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Konulu Hizmet İçi Eğitim

2012 Yılı Hizmet İçi Eğitim  Planı kapsamında,   Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik 13 Aralık 2012 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" konulu hizmet içi eğitim  Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı Nilüfer ATMACA'nın sunumları ile gerçekleştirilecektir.