ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Mesir Macunu Festivali” İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine alındı.

 

Ülkemizin 2006 yılında taraf olduğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında “Mesir Macunu Festivali” İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine alınmıştır.

UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi’nin 3-7 Aralık 2012 tarihleri arasında Paris’te yapılan 7. Toplantısının 6 Aralık 2012 tarihli oturumunda “Mesir Macunu Festivali”nin İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmesi oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.

Bilindiği üzere; daha önce İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne “Meddahlık (2003)”, “Mevlevi Sema Törenleri (2005)”, “Karagöz” (2009), “Aşıklık Geleneği” (2009), “Nevruz” (2009-Türkiye, Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ile birlikte çoklu dosya), “Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali” (2010), “Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah” (2010), “Geleneksel Sohbet Toplantıları” (2010-Barana, Kürsübaşı Sohbetleri, Sıra Geceleri, Sıra Yarenler vd. adlarıyla birlikte) ve “Tören Keşkeği Geleneği” (2011) kayıt ettirilmişti.

“Mesir Macunu Festivali” ile birlikte ülkemizin anılan listede kayıtlı miras sayısı ona yükselmiştir. Böylece ülkemiz adı geçen listede en çok unsuru bulunan ülkeler sıralamasında ilk on ülke arasında yer almaktadır.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin icracı birimi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili/Acil Koruma Gerektiren Listeleri için önümüzdeki yıllarda da unsur kayıt ettirmek üzere dosya hazırlık çalışmalarını sürdürecektir.

 

 
  • 20121206_110346
  • 20121206_110335
  • 20121206_104503