ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"6111 Sayılı Kanunla değişin 657 Sayılı Yasayı İlgilendiren Hükümler Hakkında"Hizmet İçi Eğitim

2012 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız Merkez Birimlerinde görevli personele yönelik  19 Aralık 2012 tarihleri arasında "6111 Sayılı Kanunla değişen 657 Sayılı Yasayı İlgilendiren Hükümler " konulu Hizmet İçi Eğitim  gerçekleştirilecektir.