ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Merkez Birimlerinin Merkez Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile İç Kontrol Eylem Planı Standartları ve Ön Mali kontrol Eğitimi"

            Genel Müdürlüğümüz 2012 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik 27 Kasım 2012 tarihinde “Merkez Birimlerinin Merkez Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile İç Kontrol Eylem Planı Standartları ve Ön Mali kontrol Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.