ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü personeline yönelik Hizmet İçi Eğitim gerçekleştirilecektir.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2012 yılı İç Denetim Programında yer alan, 5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yürütülen belgelendirme ile kültür yatırım belgelerinin süre uzatım işlemleri ve belgelendirme sürecinde görev alan personele yönelik düzenlenecek olan hizmet içi eğitim,  21 Kasım 2012 tarihinde 10.00 – 16.00 saatleri arasında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yüksek Kurul Toplantı Salonu’nda  gerçekleştirilecektir.