ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet İçi Eğitim

           2012 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Gümüşhane, Erzurum ve Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik düzenlenecek hizmet içi eğitimin ekli program çerçevesinde, 15-19 Ekim 2012 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanığı Uzaktan Eğitim Salonu'nda telekonferans sistemi ile gerçekleştirilecektir.