ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit Kurulu Başvuru Şartları ve Formları

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit Kurulu Başvuru Şartları ve Formları

  • Başvuru formu. 
  • Bilgi formu.
  • Fotoğraf (2 Adet).
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
  • Geleneksel El Sanatları Sanatkarları için; sanatlarını icra ettiklerini gösterir (en az 15 dakikalık) dijital video kaydı (cd, dvd). Varsa, sanat durumunu gösteren belge örneği.( İcazetname, diploma, sertifika,  v.b.)
  • Halk Ozanları (Âşıkları) ve Şairleri için; en az 10 adet imzalı şiir örneği.
  • Halk Müziği Mahalli (Yöresel) Sanatçıları için; varsa, sanatını icra ettiğini gösterir sesli belge. (Kaset, Cd  v.b.)
  • Geleneksel Tiyatro Sanatçıları için;
  • Karagöz, Kukla, Meddah, Orta Oyunu sanatçıları için; icra ettikleri bir oyunun tamamını gösterir dijital video kaydı (cd, dvd).
  • Kukla ve Karagöz Tasviri Yapımcıları için; sanatlarını icra ettiklerini gösterir (en az 10 dakikalık) dijital video kaydı (cd, dvd).

Formları İndirmek İçin Tıklayınız.doc