ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muş İlinde yapılacak olan Hizmet İçi Eğitim

EĞİTİMİN ADI                                      : HİZMET İÇİ EĞİTİM                                      

EĞİTİMİN TARİHİ                             : 07-08-09 HAZİRAN 2012

EĞİTİMİN YERİ                                   : MUŞ

 

Tarih

1. Ders (09.00-09.45)

2. Ders (10.00-10.45)

3. Ders (11.00-11.45)

4. Ders (14.00-14.45)

5. Ders (15.00-15.45)

6. Ders (16.00-16.45)

07/06/2012

Perşembe

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Cüneyit DEMİR

Uzman

Defterdarlık (Muhasebe)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Cüneyit DEMİR

Uzman

Defterdarlık (Muhasebe)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Cüneyit DEMİR

Uzman

Defterdarlık (Muhasebe)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Cüneyit DEMİR

Uzman

Defterdarlık (Muhasebe)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Cüneyit DEMİR

Uzman

Defterdarlık (Muhasebe)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Cüneyit DEMİR

Uzman

Defterdarlık (Muhasebe)

08/06/2012

Cuma

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Asım KESER

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Asım KESER

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Asım KESER

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Mustafa KURT

Uzman

Defterdarlık (Milli Emlak)

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Mustafa KURT

Uzman

Defterdarlık (Milli Emlak

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Mustafa KURT

Uzman

Defterdarlık (Milli Emlak

09/06/2012

Cumartesi

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Mustafa KURT

Uzman

Defterdarlık (Milli Emlak

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Mustafa KURT

Uzman

Defterdarlık (Milli Emlak

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Mustafa KURT

Uzman

Defterdarlık (Milli Emlak

Etik Eğitimi

Asım KESER

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Etik Eğitimi

Asım KESER

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları