ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICILARI DEĞERLENDİRME KURULLARI TARİHLERİ BELLİ OLDU

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICILARI DEĞERLENDİRME KURULLARI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Genel Müdürlüğümüzce her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Bakanlığımız Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak başvuran sanatçılarımızın Değerlendirme Kurulları toplanacaktır.

Mahalli Sanatçılar ve Geleneksel Çalgı Yapımcılığı Kurulları 05-06 Haziran 2023 tarihlerinde, Geleneksel Tiyatro Sanatı ve Sanatçıları Kurulu 07 Haziran 2023 tarihinde “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Konferans Salonu”nda (Emek Mah. Wilhelm Thomsen Cad.No:4 Çankaya/ANKARA) toplanacaktır.

Geleneksel El Sanatları Kurulları 08-09 Haziran 2023, 12-14 Haziran 2023 ile 16 Haziran 2023 tarihlerinde; Türk Süsleme Sanatları Kurulu 15 Haziran 2023 tarihinde; Âşık-Ozan, Halk Şairi/ Kalem Şairi ve Zâkir Kurulları 19-20 Haziran 2023 tarihlerinde “Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu”nda (İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

AÇIKLAMA:

  1. Geleneksel El Sanatlarıyla başvuruda bulanan sanatçılarımızın kurula gelirken tamamlanmış eserlerinden en az 5 (beş) örnek ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
  2. Kaligrafi sanatıyla başvuruda bulunan sanatçılarımızın kurula gelirken değerlendirilmek üzere özgün ve tamamlanmış eserlerinden anatomi teknik kurallara uygun, 3 (üç) farklı yazı karakteri (italic, gothıc, fraktur, uncial, copperplate, foundational hand,carolingan) kullanılması koşuluyla en az 5 (beş) örnek ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
  3. Geleneksel Çalgı Yapımcılığı sanatıyla başvuruda bulanan sanatçılarımızın kurula gelirken tamamlanmış eserlerinden en az 3 (üç) örnek ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
  4. Türk süsleme sanatlarıyla başvuruda bulunan sanatçılarımızın kurula gelirken değerlendirilmek üzere orijinal ve tamamlanmış eserlerinden 3 (üç) farklı türde en az 5 (beş) örnek ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
  5. Geleneksel tiyatro sanatlarından kukla yapımı ve/veya karagöz tasviri yapımından başvuruda bulunan sanatçılarımızın kurula gelirken eserlerinden en az 10 (on) özgün eser ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
  6. Geleneksel tiyatro sanatlarından kukla oynatımı, karagöz oynatımı, ortaoyunu ya da köy seyirlik oyunu alanından başvuruda bulunan sanatçılarımızın kurula gelirken performanslarını sergilemek için gerekli olan materyalleri (tasvir, kukla vb.) getirmeleri gerekmektedir.