ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARALIKSIZ SEKİZ YIL SÜREYLE EYLEMSİZ TURİST REHBERİ OLARAK KALANLARIN EYLEMLİ TURİST REHBERİ OLABİLMELERİ İÇİN SINAV SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU

Aralıksız Sekiz Yıl Süreyle Eylemsiz Turist Rehberi olarak Kalanların Eylemli Turist Rehberi Olabilmelerine ilişkin sınav, 14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup sınava katılan adayların başarı durumları adayların kayıtlı elektronik postalarına ve resmi yazı ile adreslerine iletilmiştir. 

Başarılı olan adayların eylemli turist rehberi olabilmeleri için bağlı bulundukları Rehber Odalarına çalışma kartı başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.