ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARALIKSIZ SEKİZ YIL SÜREYLE EYLEMSİZ TURİST REHBERİ OLARAK KALANLARIN EYLEMLİ TURİST REHBERİ OLABİLMELERİ İÇİN YAPILACAK SINAV

07/06/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Kanunu’nun “Mesleğin icrası, odaya üyelik ve meslek sicilleri” başlıklı 4. Maddesinin 3. Fıkrası gereği; aralıksız sekiz yıl süreyle eylemsiz turist rehberi olarak kalanların eylemli turist rehberi olabilmeleri için, Bakanlık tarafından yapılan sınava katılarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınav, “Aralıksız Sekiz Yıl Süreyle Eylemsiz Turist Rehberi Olarak Kalanların Eylemli Turist Rehberi Olabilmeleri İçin Yapılacak Sınav Hakkında Usul ve Esaslar”da (Ek-1) belirtilen konularda 80 sorudan oluşan çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

Sınav başvuruları 22 Kasım 2022 tarihinde sona ermiştir. Başvurusu onaylanan adaylara, başvuru formunda belirttikleri iletişim bilgileri üzerinden e-posta yoluyla bildirimde bulunulmuştur.

Başvurusu onaylanan adaylar aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatlerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınav Yeri, Tarihi ve Saati:

Sınav tarihi: 14 Aralık 2022

Sınav Saati: 10.00 – 12.00 (120 Dakika)

Sınav Yeri: Kültür ve Turizm Bakanlığı Emek Hizmet Binası, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 9. Kat Toplantı Salonu, İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Çankaya / Ankara

Dikkat edilecek hususlar:

- Sınava girecek adayların yanlarında kimlik belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

- Adayların herhangi bir aksamaya mahal vermeksizin sınavdan 30 dakika önce sınav salonunda olmaları tavsiye edilmektedir.

- Sınav salonuna giriş sırasında görevliler tarafından kontroller sağlanarak adayların cep telefonu, saat vb. elektronik eşyaları sınav bitene kadar belirtilen yere bırakmaları istenecektir.

İrtibat Numaraları: 0 312 470 78 36 - 0 312 470 78 67

 - 2022 Yılı Usul ve Esaslar