ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICILARI DEĞERLENDİRME KURULLARI TARİHLERİ BELLİ OLDU (SANATÇI TANITMA KARTI)

Genel Müdürlüğümüzce her yıl olduğu gibi 2022 yılında da Bakanlığımız Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak başvuran sanatçılarımızın Değerlendirme Kurulları toplanacaktır.

Geleneksel El Sanatları Kurulları 11-16 Kasım 2022, 24-25 Kasım 2022 ile 07 Aralık 2022 tarihlerinde, Türk Süsleme Sanatları Kurulu 06 Aralık 2022 tarihinde, Âşık-Ozan, Halk Şairi/ Kalem Şairi ve Zâkir Kurulları 08-09 Aralık 2022 tarihlerinde “Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu”nda (İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Mahalli Sanatçılar ve Geleneksel Çalgı Yapımcılığı Kurulları 21-22 Kasım 2022 tarihlerinde, Geleneksel Tiyatro Sanatı ve Sanatçıları Kurulu 23 Kasım 2022 tarihinde “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Konferans Salonu”nda (Emek Mah. Wilhelm Thomsen Cad.No:4 Çankaya/ANKARA) toplanacaktır.

AÇIKLAMA:

  1. Geleneksel El Sanatlarıyla başvuruda bulanan sanatçılarımızın kurula gelirken tamamlanmış eserlerinden en az 5 (beş) örnek ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
  2. Kaligrafi sanatıyla başvuruda bulunan sanatçılarımızın kurula gelirken değerlendirilmek üzere özgün ve tamamlanmış eserlerinden anatomi teknik kurallara uygun, 3 (üç) farklı yazı karakteri (italic, gothıc, fraktur, uncial, copperplate, foundational hand, carolingan) kullanılması koşuluyla en az 5 (beş) örnek ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
  3. Geleneksel Çalgı Yapımcılığı sanatıyla başvuruda bulanan sanatçılarımızın kurula gelirken tamamlanmış eserlerinden en az 3 (üç) örnek ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
  4. Türk süsleme sanatlarıyla başvuruda bulunan sanatçılarımızın kurula gelirken değerlendirilmek üzere orijinal ve tamamlanmış eserlerinden 3 (üç) farklı türde en az 5 (beş) örnek ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.