ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi

 

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10.MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ


Kongre Tarihi: 24-27 Ekim 2022

Kongre Yeri: Bursa

Kongre Konuları:

 • Genel Konular,
 • Türk Halk Edebiyatı,
 • Gelenek, Görenek ve İnançlar,
 • Müzik, Oyun ve Eğlence,
 • Maddi Kültür
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması

Amaç

Türk halk kültürünün araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi ve değerlendirmelerde bulunularak Türk ve dünya kamuoyunun dikkatine sunulması amacı ile çalışmalar yürüten T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün, bu amaçlara yönelik olarak yaptığı çalışmalardan biri de 1975 yılında başlatılan, 1981 yılından itibaren beş yılda bir gerçekleştirilen "Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi" dir.

Düzenlenecek olan 10.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi ile halk kültürümüzün unsurlarına dair yeni bilgi ve belgeler ışığında değerlendirmeler yapılarak yeni bilimsel veriler elde edilecek, elde edilen veriler yayın yoluyla bu alanda çalışan bilim camiasının hizmetine sunulacaktır.

Konu ve Kapsamı

Türk Halk Kültürünün; halk müziği, halk oyunları, çocuk oyunları ve oyuncakları, halk sporları, geleneksel tiyatro, halk edebiyatı, gelenek, görenek ve inançlar, geleneksel el sanatları, giyim kuşam ve süslenme, Türk süsleme sanatları, halk mutfağı, halk mimarisi vb. konuları ile Somut Olmayan Kültürel Miras alanında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Kongre Kurulları

Yürütme Kurulu

- Okan İBİŞ- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü (Yürütme Kurulu Başkanı)

- Nevzat VURAL-Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı V.

- Vildan SATIK -Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı V.

- Dr. Serkan Emir ERKMEN- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

- Pervin OYMAK- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

- İsa SATAR- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.

Bilim ve Değerlendirme Kurulu

BAYATLI, Prof. Dr. Necdet Yaşar    : Bağdat Üniversitesi Diller Fakültesi
                                                            Türk Dili Bölümü/ IRAK

DUYMAZ, Prof. Dr. Ali                   : Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
                                                             Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
                                                             Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

DÜZGÜN, Prof. Dr. Dilaver             : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
                                                            Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
                                                            Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

EKİCİ, Prof. Dr. Metin                      : Ege Üniversitesi
                                                            Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
                                                            Türk Dünyası Araştırmaları
                                                            Türk Halkbilimi Anabilim Dalı

EMEKSİZ, Prof. Dr. Abdülkadir      : İstanbul Üniversitesi
                                                            Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
                                                            Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
                                                     
EROĞLU, Prof. Dr. Türker              : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
                                                            Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
                                                            Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

GAFFARLI, Prof. Dr. Ramazan       : Azerbaycan Folklor Enstitüsü / AZERBAYCAN

İBRAYEV, Prof. Dr. Şakir               : L.N Gumilyev Avrasya Milli Üniversitesi
                                                           Türkoloji Bölümü / KAZAKİSTAN                                   
                                                            
İŞANKUL, Prof. Dr. Cabbar            : Ali Şir Nevai Enstitüsü / ÖZBEKİSTAN

OĞUZ, Prof. Dr. M. Öcal                 : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
                                                            Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü
 
SOYSALDI, Prof. Dr. Aysen            : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
                                                            Sanat ve Tasarım Fakültesi
                                                            Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
                                                    
YAKICI, Prof. Dr. Ali                       : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
                                                            Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
                                                            Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

BUSKİVADZE, Doç. Dr. Mzisa       : Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü
                                                            GÜRCİSTAN

ABDIU, Doç. Dr. Xhemile                : Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi
                                                             ARNAVUTLUK

ARIOĞLU, Doç. Dr. İbrahim Ethem : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
                                                              İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
                                                              Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
                                                              Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
 
BAYRAKTAR, Doç. Dr. Zülfikar      : Anadolu Üniversitesi
                                                              Edebiyat Fakültesi                                                            
                                                              Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
                                                         
ÖLÇER ÖZÜNEL, Doç. Dr. Evrim   : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
                                                              Edebiyat Fakültesi/Türk Halkbilimi Bölümü

ERKMEN, Dr. Serkan Emir              : Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı  
                                                            

Başvuru ve Katılım Şartları

Kongre’ye katılmak isteyenlerin son başvuruları 01 Temmuz 2022 tarihinden 29 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
Başvuruları halkkulturukongresi@ktb.gov.tr adresine yapmaları gerekmektedir.

 • Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Bildiri özetleri MS Word programında, Times New Roman yazı karakteri ile 1,5 satır aralığıyla ve 12 punto büyüklüğünde yazılmalı, 300 sözcükten az, 500 sözcükten fazla olmamalıdır. Özet altında en az 5 ve en çok 10 adet anahtar sözcük bulunmalıdır. (Ek-1)
 • Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılamaz.
 • Bildiriler en fazla üç yazarlı olabilir.
 • Bilim ve Değerlendirme Kurulunun yapacağı değerlendirme sonucunda kabul edilen başvuruların sahiplerine, kongre organizasyonu ile ilgili detaylı bilgiler ayrıca iletilecektir.
 • Kabul edilen bildirilerin sunumu bildiri sahiplerince yapılacaktır.
 • Geçerli bir mazereti olmaksızın sahipleri tarafından sunulmayan bildiriler kongreden çekilmiş sayılıp yayın çalışmalarına dâhil edilmeyecektir.
 • Başvuru sahipleri, sunulan bildirilerin ve bildirilere ait film, görsel ve dokümanların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarını T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına devretmiş sayılırlar.
 • Sunulan bildirilerin tam metinlerinin kongre sonrası yayımlanabilmesi için 01 Aralık 2022 tarihine kadar elektronik ortamda halkkulturukongresi@ktb.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • Başvurusu yapılan bildiri başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmayacak olmalıdır.
 • Bildiri metni; bilgisayarda 1,5 satır aralığıyla ve 12 punto büyüklüğünde yazılmalı, Türkçe ve İngilizce özetler ile kaynakça ve sayfa altı açıklamalar dâhil en fazla 7000 (yedi bin) kelimeyi ve tablolar ve görseller dâhil 25 (yirmi beş) sayfayı geçmemelidir. Yazılar MS Word programında ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
 • Metin içi kaynak gösterme ve kaynakçanın düzenleniş biçimleri vb. detaylar konusunda APA ve MLA gibi uluslararası yazım sistemleri referans alınmalıdır.

Kongre iletişim bilgileri:

YILDIRIM, Saniye- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Telefon: +90 (312) 4707770/7732-7735-7739-7747

E-mail:halkkulturukongresi@ktb.gov.tr

Takvim

- Kongre duyuru tarihi: 11 Nisan 2022

- Bildiri özeti gönderme son tarihi: 29 Temmuz 2022

- Katılımcı kesin listesinin ilan tarihi: 15 Ağustos 2022

- Kabul edilen bildirilerin tam metnini gönderme son tarihi: 15 Eylül 2022

- Kongre programının ilan tarihi: 3 Ekim 2022

Kongre Sosyal Programı:

Tematik Gezi ve diğer etkinlikler.

Başvuru Formları:

-Kongrede bildiri sunmak için katılım formunun en geç 29 Temmuz 2022 tarihine kadar  halkkulturukongresi@ktb.gov.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

-Kabul edilen bildirilerin, tam metninin 15 Eylül 2022 tarihine kadar  halkkulturukongresi@ktb.gov.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Katılım Formu