ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

GÜLBÜN MESARA

GÜLBÜN MESARA

(Tezhip, Katı’ ve  Minyatür Sanatı)

Envanter Numarası : 02.0062

Yılı: 2021

              

1940 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’le uzun yıllar birlikte çalışmış ve asistanlığını yapmıştır. 1972 yılında babasından icâzet alarak çeşitli tezhip ve minyatür kurslarında dersler vermiştir. 1976 –1980 yılları arasında Ankara’da Türk Kadınları Kültür Derneğinde tezhip ve minyatür eğitmenliği; 1980 – 1985 yılları arasında Amerika’da çeşitli kütüphane ve müzelerde araştırmalar yapmıştır. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma tezhip ve minyatür sergilerinde yer alan sanatçının Türk süsleme sanatına ilişkin araştırmaları devam etmiştir. Türk Sanatında İnce Kâğıt Oymacılığı (Kaatı),  The Turkish Rose,  Türk Tezyini Sanatlarında A.Süheyl Ünver  ve  Aykut Kazancıgil ve Ahmed Güner Sayar’la birlikte hazırladığı A. Süheyl Ünver Bibliyografyası başlıklı kitapları bulunmaktadır. Gülbün Mesara tezhip, katı’ ve minyatür sanatları alanındaki çalışmaları ile kültürümüze değer katmaya devam etmektedir.