ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

FATMA ÇİÇEK DERMAN

FATMA ÇİÇEK DERMAN

(Tezhip Sanatçısı)

Envanter Numarası: 02.0048

Yılı: 2021

                 


1945 yılında Ankara’da doğmuştur. Tezhip sanatında Dr. Süheyl Ünver, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt’dan dersler almış ve 1982 yılında icâzete hak kazanmıştır. Derman, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Aynı zamanda akademisyen olan sanatçı, 2002 yılında “Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi” başlıklı teziyle profesör unvanını almıştır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı kurucu başkanlıklarında bulunmuştur.2015 yılından beri Marmara ve Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültelerinde lisansüstü dersler vermektedir. Konusunda üç kitabı ve yüzü aşkın makalesi bulunan sanatçı, 2012 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne ve 2013 yılı 7. TASAM Stratejik Vizyon Ödülüne lâyık görülmüştür. Halen yurt içi ve yurt dışında düzenlenen kongre, sempozyum ve panellerde tezhip sanatıyla ilgili pek çok bildiri sunarak ve uygulama yaparak sanatını tanıtmaya ve geleceğe aktarmaya devam etmektedir.