ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

MEHMET ACET (Âşık Sefai)

MEHMET ACET (Âşık Sefai)
(Âşık-Zakir)

Envanter Numarası: 02.0022
Yılı: 2015

1954 yılında Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi Kısas köyünde dünyaya gelen Mehmet Acet, âşıklık geleneğini ustası Halit Aşan’dan öğrenmiştir. 40 yılı aşkın süredir bu geleneği sürdüren ve “Âşık Sefai” mahlasını kullanan Mehmet Acet, aynı zamanda Türkmen Alevi-Bektaşi Tasavvuf Geleneği içerisinde icra edilen cem törenlerinde zakir sıfatıyla semah, nefes ve deyişler okumaktadır.

Sanatçının hayatı ve âşıklık-zakirlik alanındaki çalışmaları çeşitli araştırmacılar ve derleyiciler tarafından kitap ve makalelere konu olmuş, radyo ve televizyon programlarında yer almıştır. Derlediği yaklaşık 30 civarında semah, deyiş ve nefes ezgisi halk müziği repertuarına aktarılmıştır. Bu yönüyle Mehmet Acet, temsilcisi olduğu kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Âşıklık geleneğini; deyişlerin, halk ozanlığının, cem zakirliğinin, Şanlıurfa’ya özgü hoyrat ve gazellerin yok olmaması için sürdüren sanatçı 2000 yılından bu yana Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nda ses sanatçısı olarak görev yapmaktadır.

Mehmet ACET (Aşık Sefai).jpg