ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

İRFAN ŞAHİN

İRFAN ŞAHİN
(Kispet Ustası)

Envanter Numarası : 02.0018
Yılı: 2012

İrfan Şahin 1942 yılında Çanakkale, Biga Eğridere’de doğmuştur. İlkokulu bitirdikten sonra Mersin’de astsubay okuluna başlamış ancak ekonomik nedenlerle eğitimini yarıda kesip evine dönmek zorunda kalmıştır. İçindeki meslek edinme arzusunu dönemin ve bölgenin popüler mesleği olan saraçlıkla örtüştürmüştür. Bir arkadaşının aracılığı ile yaşamını tamamen değiştirecek olan Mustafa (Turabi) ustanın yanında işe başlamıştır.

Yağlı güreşle ilişkisi olan herkesin yakından tanıdığı ve saygı duyduğu İrfan Şahin kispet yapımına yaklaşık 50 yıl boyunca emek vermiştir. İrfan Şahin sahip olduğu el sanatları geleneği bilgisini yeni isimler yetiştirerek genç kuşaklara aktarmış ve bu sayede geleneğin sürmesine büyük katkı sağlamıştır.

İrfan ŞAHİN.jpg